Laatste Nieuws

Field Factors finalist Green Challenge

 

Field Factors is in 2016 begonnen en wil in 2020 ‘market ready’ te zijn. De finaleplaats in de wereldwijde duurzaamheidscontest The Green Challenge van de Postcode Loterij gaat deze Delftse startup daar ongetwijfeld flink bij helpen.

Field Factors is ontstaan uit verbazing, zegt Kieran Dartée, systems engineer van Field Factors. “De oprichters, (landschaps)architecten Karina Peña en Wilrik Kok, verbaasden zich over hoe we met water omgaan. We pompen het regenwater zo snel mogelijk weg. En als het hartje zomer is en de mussen van het dak vallen, gebruiken we steeds vaker drinkwater voor het groen in de openbare ruimte.

Field Factors finalist Green Challenge

Karina en Wilrik bedachten een systeem om in een stedelijke omgeving regenwater gefilterd op te slaan – in ondergrondse zandlagen, op zo’n 20 à 40 meter diepte – om het te kunnen hergebruiken in droge periodes. Waarbij de waterkwaliteit voldoet aan de strenge eisen die daaraan gesteld worden – geen drinkwaterkwaliteit, maar goed genoeg om het groen ermee te besproeien, of om te gebruiken voor een waterspeelplaats.”

Vermomd

Het idee om regenwater op te slaan en te hergebruiken is niet nieuw. Ook de techniek van ondergrondse opslag (‘Aquifer Storage and Recharge’) wordt al volop toegepast, in onder meer de glastuinbouw. Wat wel nieuw is, is om deze techniek toe te passen in een stedelijke omgeving. Dartée: “Wij hebben er vanuit een andere invalshoek naar gekeken, meer vanuit een ruimtelijke, planologische invalshoek: hoe kunnen we het inpassen in een stedelijke omgeving, en daarbij ook nog de waterkwaliteit opkrikken, zodat het voldoet aan strenge eisen waar je aan moet voldoen als je regenwater wilt infiltreren en hergebruiken? Daarvoor gebruiken we onder meer ons biofilter. En dat is ook het enige wat je van ons systeem in het straatbeeld ziet – een biofilter van zo’n 90 m2. En dan moet je ook nog eens heel goed kijken, want dat filter is vermomd als een grote plantenbak – nou ja, vermomd; het ís een grote plantenbak, met speciaal zand en met planten met waterfilterende eigenschappen (zie foto, red.). Zo werken we samen met de natuur om klimaatproblemen op te lossen. We zouden van een biofilter ook een stadsparkje kunnen maken, met zitelementen en een waterspeelplaats.”

Sparta-stadion

Field Factors heeft vorig jaar bij het Kasteel, het Sparta-stadion in Rotterdam, als pilot een waterfilter en -opslag aangelegd, zodat het stadion jaarlijks over 15.000 m3 gefilterd grondwater beschikt om het voetbalveld mee te besproeien. “Het systeem doet wat we verwachtten”, constateert Dartée tevreden. “Het filtert het water, met een zodanige kwaliteit dat het water ook herbruikbaar is. Ook hebben we er een waterelement aangelegd. Kost nul drinkwater.”

Snel stappen maken (in Delft)

Ook testopstellingen bij The Green Village en de Waterstraat van VP Delta lieten zien dat het systeem werkt. “We werken nauw samen met de TU Delft, met de fieldlabs die er in Delft zijn. Hier is kennis en knowhow aanwezig om snel stappen te kunnen maken, en kun je, wat theoretisch zou moeten werken, in de praktijk testen. Dat maakt Delft voor ons een prima plek om te werken. Met Europese subsidies voeren we met verschillende partners momenteel aanvullende pilots uit, in onder meer België en Spanje. Daarmee willen we het systeem finetunen. Volgend jaar willen we klaar zijn om de markt op te gaan – te beginnen in Nederland en België, daarna Spanje en de rest van Europa. Onze doelstelling: jaarlijks op 20 plekken ons systeem aanleggen.”

Enige Nederlandse finalist

De finaleplaats in The Green Challenge van de Postcode Loterij – één van de grootste contests ter wereld voor startups die werken aan duurzamere samenleving – betekent voor Field Factors een flinke steun in de rug om deze ambitie waar te maken. “Dit jaar hebben 1.167 startups zich ingeschreven. We waren al blij toen we hoorden dat we bij de eerste voorselectie zaten. En nu zitten we met 4 andere startups in de finale – als enige Nederlandse startup. Als finalist hebben we al € 100.000 gewonnen, als we de Challenge op 3 oktober winnen, gaan we met € 500.000 naar huis.”

(Niet) verbaasd

Waarom maakt Field Factors een kans daarop? Dartée: “Laat ik vooropstellen dat we al heel blij zijn met de finaleplaats. Maar goed, met ons systeem kunnen we twee urgente problemen helpen oplossen: de waterschaarste in droge tijden en de wateroverlast die hoosbuien veroorzaken – we ontlasten dan het rioolsysteem. Deze problemen pakken we simpel, toegankelijk en duurzaam aan, waarbij we samenwerken met de natuur. En ons systeem is daarbij heel goed in een stedelijke omgeving in te passen. Maar de andere finalisten hebben ook écht gave oplossingen. Het zou ons dan ook niet verbazen als één van hen zou winnen. Maar verbazing heeft Field Factors doen ontstaan – we laten ons dan ook graag wél verbazen…”


Op 3 oktober wordt de winnaar van de Postcode Lottery Green Challenge 2019 bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op de website van Field Factors. Meer informatie over The Green Challenge vindt u op de website van The Green Challenge.
Terug
vrijdag 27 september 2019 09:00:05 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob