Laatste Nieuws

Meer middenhuur, minder onbalans

 

Het college wil dat op termijn 13 procent van de huurwoningen in Delft een middenhoge huur heeft – een huurprijs tussen € 720-€ 950 per maand. Dat is nu 8 procent. Het college wil hiermee het woningtekort voor verschillende groepen huurders en de onbalans op de woningmarkt oplossen.

Delft telt een kleine 50.000 woningen, waarvan 43 procent sociale huurwoningen. Dit is exclusief de studentenwoningen en inclusief de particuliere sociale huurwoningen. Voor bepaalde doelgroepen is in Delft onvoldoende aanbod. Bijvoorbeeld voor young professionals / starters op de woningmarkt, kenniswerkers, mensen met een urgente (en soms ook tijdelijke) woonvraag, empty nesters, en ook gezinnen die in de stad willen doorstromen en een woning zoeken in het middensegment (middeldure koop/huur).

Meer middenhuur, minder onbalans

Verhuizen

Een groot deel van deze groepen komt niet in aanmerking voor een hypotheek of wil niet kopen maar verdient te veel voor een sociale huurwoning. Zij zijn daarom aangewezen op een middeldure huurwoning. Ook kent Delft een grote groep ouderen in eengezinswoningen. Zij willen best verhuizen. Tenminste, als er een voldoende aantrekkelijk aanbod (met goede voorzieningen en/of bijzondere woonconcepten) is.
Doordat het woonaanbod niet goed aansluit op de woonvraag, vinden mensen, die in Delft willen (blijven) wonen of naar Delft willen verhuizen vanwege hun baan in Delft, hier geen plek. Woningen toevoegen, circa 15.000 tot 2040, kan het woningtekort en de onbalans oplossen.

Schakel

Om de genoemde doelgroepen beter te kunnen bedienen, de doorstroming op gang te brengen en een wooncarrière mogelijk te maken, zet het college in op het vergroten van het middenhuursegment in Delft. Dat zijn woningen met een huurprijs tussen € 720 en € 950. Dit segment is een belangrijke schakel naar een gezonde woningmarkt.

Afspraken

Op termijn wil de gemeente naar een woningmarkt met 13 procent middeldure huurwoningen. Dat is nu 8 procent. Hoe? Door op de grote nieuwbouwlocaties (= waar meer dan 300 woningen worden gebouwd) de bouw van, naast 15 procent sociale huurwoningen, 20 procent middeldure huurwoningen te programmeren. Die afspraken zijn al gemaakt voor woningbouw rond het Reinier de Graaf ziekenhuis. Het streven is om ook voor het Schieoeversgebied zulke afspraken te maken. Ook wil de gemeente afspraken maken over een gematigd huurbeleid voor een periode van 15 jaar. Behoud en op beperkte schaal uitbreiding van goedkope huurwoningen is onderwerp van gesprek bij de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties.

Het college heeft dit plan, het actieplan middenhuur, naar de raad gestuurd.
Terug
vrijdag 22 november 2019 07:10:20 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob