Laatste Nieuws

Energiek debat in commissie

 

De leden van de commissie Ruimte en Verkeer hebben dinsdag 19 november uitgebreid gesproken over de toekomstige energievoorziening in de regio Rotterdam-Den Haag. Ook de lokale stand van zaken rond de energietransitie kwam aan bod.

Nagenoeg alle partijen lieten weten dat ze willen deelnemen aan een raadswerkgroep; ze willen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de energietransitie. Dat is de overgang van fossiele brandstoffen (o.a. gas, olie, kolen) naar duurzame energie. Duurzaam wil bijvoorbeeld zeggen: zonne-energie, wind-energie en aardwarmte. Het regionaal energieperspectief 2050 dat in de commissie op tafel lag, bevat volgens verschillende fracties nog geen concrete plannen. Dat bood de fracties de mogelijkheid om in de vergadering eigen aandachtspunten naar voren te brengen.

Energiek debat in commissie

Nieuw Delft

Alle fracties lieten in de vergadering weten dat ze bezorgd zijn over de oplevering van de derde fietsenstalling bij het station. Dat debat vond plaats bij de bespreking van de voortgangsrapportage over Nieuw Delft. Uit het debat kwam naar voren dat prognoses over het fietsgebruik uit het verleden moeten worden herzien. Ook moet er worden gekeken naar de maximale stallingsduur. En er werd gepleit voor dagstallingen. De oplevering van de derde fietsenstalling gaat volgens wethouder Huijsmans nog wel even duren. De deadline staat nu op 31 augustus 2020. Ze verwacht wel enig effect op de fietsstroom als tramlijn 19 doorrijdt naar de TU en als bij station Delft Zuid de stallingsmogelijkheden zijn verbeterd. Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.

Donderdag

De commissie Sociaal Domein en Wonen houdt op donderdag 21 november een extra overlegvergadering. Deze vergadering begint om 20.00 uur. U kunt deze vergadering live bijwonen in het stadhuis aan de Markt in Delft. U kunt de vergadering ook bekijken via internet.
Terug
vrijdag 22 november 2019 07:18:23 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob