Laatste Nieuws

Bezorgd? Meld het

 

Wie zich zorgen maakt over zijn verwarde of vervuilde buurman, zus of neef, kan in terecht bij Meldpunt Bezorgd, onderdeel van Delft Support. Dit geldt ook als iemand mogelijk gedwongen psychische hulp nodig heeft.

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Verplichte ggz in werking. Dan moet elke gemeente een loket bieden waar mensen het kunnen melden als iemand mogelijk gedwongen psychische hulp nodig heeft. In Delft is dit Meldpunt Bezorgd. 
Nieuw in de wet:

Bezorgd? Meld het

Plan en hulp

Meldpunt Bezorgd krijgt per jaar ongeveer vierhonderd meldingen binnen, over mensen die zelf niet om hulp vragen, maar dat wel nodig lijken te hebben. Floor van Schie van Meldpunt Bezorgd: “Het gaat dan om mensen die slecht voor zichzelf zorgen, ernstig eenzaam zijn, hun huis laten vervuilen of overlast veroorzaken. Wij gaan na een melding langs, proberen contact te leggen en vertrouwen te winnen. We brengen de zorgen in kaart en zoeken uit waar het grootste probleem zit. Daarna maken we een plan voor de lange termijn, samen met de wijkagent, de huisarts, de naasten en natuurlijk de betrokkene zelf. Zij krijgen bijvoorbeeld hulp in hun woning, rond financiën of met het aanpakken van een verslaving.“

Psychische problemen

Bij ongeveer een derde van deze meldingen heeft de persoon om wie het gaat psychische problemen. “In dat geval betrekken we ook een ggz-instelling bij het plan”, legt Van Schie uit. “We overleggen met alle partijen en maken een plan voor als zich een acute crisis voordoet. Alles bij elkaar zijn we met zo’n bemoeizorgtraject soms maanden bezig. We verleiden iemand om hulp en behandeling te accepteren. Zo proberen we te voorkomen dat gedwongen hulp nodig is.”

Verkennend onderzoek

Als die vrijwillige zorg niet genoeg lijkt, voert Meldpunt Bezorgd een Verkennend Onderzoek uit om  in te schatten of  verplichte ggz-zorg nodig is. “Daarvoor hanteren we meerdere criteria: het is aannemelijk dat de inwoner een psychische stoornis heeft, hij vormt een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving én gedwongen zorg is noodzakelijk.” Als verplichte hulp noodzakelijk is, vraagt Meldpunt Bezorgd via de Officier van Justitie een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aan. Nieuw in de wet is dat een naaste kan ‘eisen’ dat de gemeente direct een Verkennend Onderzoek instelt. Van Schie: “Maar ik hoop dat we zo’n onderzoek in de meeste gevallen kunnen voorkomen, omdat mensen via bemoeizorg alsnog vrijwillige zorg accepteren.”

Familie meer invloed

Als Meldpunt Bezorgd wel een Verkennend Onderzoek doet en constateert dat verplichte zorg niet nodig is, kan naaste familie toch eisen dat de Officier van Justitie de zaak onderzoekt. Ook dat is nieuw. Van Schie juicht het toe dat de familie meer rechten krijgen. “Soms zeggen naasten: ‘Ik zie aan alles dat het helemaal de verkeerde kant opgaat met hem’. Maar dan moet het eerst écht fout gaan, voordat we kunnen ingrijpen. Terwijl familie iemand vaak het beste kent. Ik hoop wel dat we de relatie met de familie zo goed kunnen houden, dat we in overleg tot dezelfde conclusie kunnen komen.” 

Ook thuis of poliklinisch

Van Schie is blij dat in de nieuwe wet meer manieren zijn vastgelegd om verplichte zorg te geven. “Verplichte ggz kan straks ook thuis of poliklinisch plaatsvinden. Nu betekent verplichte ggz altijd een gedwongen opname. Je mag dan niet meer over straat, dus wordt met een ambulance opgehaald. Je kunt je voorstellen wat een impact dat heeft!”

Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Laat het weten aan Meldpunt Bezorgd. Bel 0900 040 040 5 of doe een melding
Terug
vrijdag 13 december 2019 08:38:13 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob