Laatste Nieuws

Commissie kritisch op visie openbare ruimte

 

Meerdere fracties hebben in de commissie Ruimte en Verkeer van woensdag 11 december kritisch gereageerd op het voorstel dat ging over het beheer van de openbare ruimte in Delft. Het college wil dat beheer sober en doelmatig houden. In de commissie klonk ook de roep om het onderhoud van de straten en perken in Delft naar een hoger niveau te tillen.

Het college is volgens het voorstel niet van plan om de onderhoudsniveaus en de budgetten de komende jaren te verhogen. Wethouder Huijsmans liet de commissie weten dat het verhogen van het onderhoudsniveau in de hele stad de gemeente structureel twee miljoen euro extra gaat kosten. Enkele fracties waren niet veel wijzer geworden na de vergadering. Ze overwegen bij de raadsvergadering van 19 december moties in te dienen.

Commissie kritisch op visie openbare ruimte

Afvalscheiding

Ook afvalscheiding in Delft stond op de agenda. De motie van VVD, CDA, D66, STIP en Onafhankelijk Delft die op 7 november was aangenomen gaf het college namelijk opdracht om het nieuwe inzamelen niet zonder meer in alle Delftse wijken in te voeren. Ook de mogelijkheid voor na-scheiding moest worden onderzocht. Volgens wethouder Martine Huijsmans gaat het langzaamaan beter met het scheiden van afval. Ze beschikte nog niet over precieze cijfers over de vermindering van restafval per persoon, maar ze zegde toe dat de raad het klanttevredenheidsonderzoek van Avalex krijgt.

Huurachterstand

Met een huurschuld van 80.000 euro moest culturele vereniging Sranti eerder dit jaar het pand verlaten dat ze van de gemeente huurt. Het CDA had er schriftelijke vragen over gesteld aan het college.  De partij had samen met de fracties van VVD en D66 nog aanvullende vragen voor wethouder Bas Vollebregt. Hoe kon het zover komen, valt de schuld nog te verhalen en welke lessen zijn er geleerd, wilden de fracties weten. Het CDA neemt dit onderwerp mee terug naar de fractie om eventueel in de komende raadsvergadering een motie in te dienen.

Gasthuislaan

Tijdens het Delfts Kwartiertje vroeg Onafhankelijk Delft aan wethouder Huijsmans om met de bewoners in gesprek te gaan over de verkeerssituatie in de Gasthuislaan. Ondanks verkeersmaatregelen worden weggebruikers ook via navigatiesystemen volgens het CDA nog steeds via de Gasthuislaan de stad in- en uitgestuurd. Het CDA vroeg de wethouder om daar verandering in te brengen, desnoods via het kabinet. Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.

19 december

Op donderdag 19 december vergadert de gemeenteraad voor het laatst dit jaar. Deze vergadering begint om 20.00 uur en kunt u live bijwonen in het stadhuis aan de Markt. Of u kijkt via internet.
Terug
vrijdag 13 december 2019 09:22:21 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob