Laatste Nieuws

Akkoord over schone lucht

 

Voldoet de Delftse lucht aan de advieswaarden die de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie daarover hanteert? Daar wil de gemeente naartoe werken. Op 13 januari ondertekent wethouder Stephan Brandligt hierover het SLA, het Schone Lucht Akkoord. Binnenkort volgt een eerste voorstel: een milieuzone voor heel Delft.

Delft werkt al jaren aan een schonere lucht. “Schone lucht is van levensbelang”, zegt wethouder Brandligt. “Vuile lucht is een even grote risicofactor voor onze gezondheid als overgewicht.” In 2009 is er een milieuzone aangewezen. Daarnaast heeft de aanpak van stadslogistiek in de binnenstad geleid tot een betere luchtkwaliteit.

Akkoord over schone lucht

Net als maatregelen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Het is belangrijk om deze lijn vast te houden. Dit is goed voor de gezondheid én zorgt voor een leefbare en aantrekkelijke stad. De komende jaren wordt de luchtkwaliteit verder verbeterd.

…gaat voor de hele stad gelden

Hoe? Onder meer door werk te maken van schone energie en schoner vervoer. Zo werkt het college momenteel aan het voorstel Duurzaam Zoneren: maak van heel Delft een milieuzone. Dit is één van de eerste concrete voorstellen die het college hierover aan de raad zal voorleggen. Deze maatregel wordt stapsgewijs aangescherpt. De logistieke zone wordt omgevormd tot een nul-emissiezone voor stadslogistiek – een gebied met nul schadelijke uitlaatgassen. In eerste instantie richt dit voorstel zich op diesel vrachtverkeer. Op termijn gaat het ook gelden voor andere voertuigen (zoals personen- en bestelwagens, brommers en snorfietsen) en andere brandstoffen (zoals benzine, LPG). Brandligt: “Door Delft duurzaam te zoneren, zal het verkeer in Delft steeds schoner worden. Dat verbetert de luchtkwaliteit in de gehele stad. Pure gezondheidswinst!”

 

Wat is het SLA?
Het SLA is een akkoord tussen de rijksoverheid, de provincies en gemeenten. Het SLA hangt nauw samen met andere beleidsdoelen. Zoals het Klimaatakkoord, de stikstofaanpak, de Regionale Energie Strategieën en de verduurzaming van mobiliteit en landbouw. Het bevat maatregelen voor verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Het akkoord moet ertoe leiden dat de luchtvervuiling die wij zelf veroorzaken met ten minste met 50 procent is afgenomen, vergeleken met 2016.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.
Terug
vrijdag 10 januari 2020 07:55:01 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob