Laatste Nieuws

Jongeren adviseren over armoede

 

Wat hebben kinderen van (werkende) ouders met weinig geld nodig? Over die vraag bogen 24 eindexamenklassers van de praktijkschool Grotius college zich. Afgelopen woensdag brachten de leerlingen hun adviezen uit, in aanwezigheid van wethouder Karin Schrederhof.

Wie weten beter wat jongeren uit gezinnen met weinig geld nodig hebben dan de jongeren zelf? Om hun stem te horen en benutten voor gemeentelijk beleid, vond in januari op de praktijkschool Grotius college het project Speaking Minds plaats. Speaking Minds, een project van Save the Children, Defence for Children en Stimulansz, heeft een aanpak ontwikkeld om de dialoog tussen beleidsmakers en jongeren van het vmbo, mbo en praktijkonderwijs vorm te geven. Het werd op een Delftse school uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Jongeren adviseren over armoede

Mindmaps

Tijdens gastlessen leerden de leerlingen hoe gemeentelijk beleid tot stand komt. Ze voerden gesprekken met mensen van de gemeente en met iemand die zelf schuldhulp krijgt. Daarnaast gingen ze op bezoek bij de Voedselbank, Werkse! en de Jongerenacademie. Aan de hand van mindmaps kwamen de leerlingen uiteindelijk tot vijf adviezen. 

Zwaar

“Allebei onze eindexamenklassen van de Praktijkschool hebben aan het project meegedaan,” vertelt Samira Ouddouche, docent en mentor op het Grotius. “Speaking Minds trok de kar, wij docenten ondersteunden. De leerlingen hebben de adviezen bedacht voor gezinnen met niet-werkende én werkende ouders. Want zeker ouders met een baan die op het minimum leven, hebben het erg zwaar. Zij weten lang niet altijd waar ze terechtkunnen voor hulp en voor de gemeente is deze groep lastig te vinden.”

Infomarkt

De slotbijeenkomst vond woensdag plaats in de raadszaal van het stadhuis. Kern van de ochtend was de infomarkt. Daarvoor hadden de leerlingen hun adviezen op vijf posters gezet, die ze in groepjes aan de bezoekers toelichtten. Een van de adviezen luidde: betrek het héle gezin bij de hulp op gebied van geldzaken. Zo leren ouders samen met hun kinderen over geld te praten en wat er mogelijk is. Belangrijke noot: maak zo’n bijeenkomst gezellig, met iets te eten erbij. Een tweede advies was: geef jongeren gratis openbaar vervoer. Maar laat ze er wel iets voor doen, zoals meehelpen in de ouderenzorg, naschoolse activiteiten organiseren of werken in de Voedselbank-moestuin.

Verbinding en respect

Nog een advies: bevorder verbinding en respect; laat jongeren bijvoorbeeld een dag meelopen op de Voedselbank. Zo ervaren ze dat jongeren die in armoede leven niet anders zijn dan zij – en pesten ze hen hopelijk niet meer. Een volgend advies: geef meer gastlessen op school over geld en armoede, zodat jongeren beter met geld leren omgaan. Belangrijk daarbij: sluit aan bij het niveau van de scholieren. En tot slot: organiseer bijbanenmarkten voor jongeren. Als jongeren naast hun school een baantje hebben, hebben ze niet alleen wat extra’s voor zichzelf, maar leren ze al jong met geld omgaan.

Schamen

Na de infomarkt was het woord aan wethouder Karin Schrederhof. Enthousiast bedankte ze de leerlingen hartelijk voor hun adviezen en zei het zeer te betreuren dat ze nodig zijn. “In dit tamelijk rijke Nederland mag het toch eigenlijk niet voorkomen dat er mensen zijn die elke maand opnieuw niet kunnen rondkomen. Jullie hebben helemaal gelijk als jullie zeggen dat armoede niets is om je voor te schamen. We doen iets niet goed; laten we gaan zorgen dat armoede niet meer bestaat.” Voor ze aan alle leerlingen een certificaat uitreikte, beloofde ze vóór de zomervakantie op school langs te komen. Om met hen te praten over wat er met hun adviezen gebeurt.


In Delft leeft ongeveer één op de tien huishoudens van een inkomen onder 110 procent van de bijstandsnorm. Het gaat om in totaal 8.861 personen. Ongeveer 13 procent van de kinderen tot 18 jaar groeit op in een ‘arm’ gezin. Dat zijn circa 2.000 kinderen. (Bron: Data op maat, juli 2019.) Kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen lopen risico op sociale uitsluiting.
Terug
vrijdag 31 januari 2020 08:23:12 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob