Laatste Nieuws

College wil starten met ontwerpfase Prinsenhof

 

Het college van Delft heeft de gemeenteraad voorgelegd hoe de toekomstvisie voor het Prinsenhof kan worden ontwikkeld tot een ontwerp. Het college wil starten met het opstellen van een programma van eisen. Ook wil het een keuze maken in architect en adviseurs. Dit is het  ontwerpteam. Het college vraagt aan de raad hiervoor een voorbereidingsbudget. Eind 2020 moet deze eerste fase van het ontwerpproces zijn afgerond.

 

Het college stelt de raad voor om als vertrekpunt voor het ontwerp een variant te laten uitwerken waarbij de inhoudelijke visie van het museum kan worden gerealiseerd. Ook de buitenruimte (Kloostertuin en Sint Agathaplein) wordt daarbij betrokken.

College wil starten met ontwerpfase Prinsenhof

Voor deze variant wordt de visie van de werkgroep Prinsenhofgebied gehanteerd. Vorig jaar heeft deze breed samengestelde werkgroep haar visie aan het gemeentebestuur aangeboden. Het college kiest voor een aanpak waarbij de ontwikkeling van visie naar ontwerp in verschillende fasen wordt opgedeeld. Zo houdt het gemeentebestuur grip op het proces en de kosten.

Kosten

De eerste fase is het opstellen van het programma van eisen voor het museum en de buitenruimte. Ook komt er  een ondernemersplan voor het museum. Het college verwacht dat deze fase in december 2020 klaar is. Dan is er de presentatie van de beoogde architect met het ontwerpteam. Ook wordt dan min of meer duidelijk wat de kosten zijn en hoeveel er kan worden afgeweken.

Raad besluit

De raad wordt op dat moment gevraagd om te besluiten over de financiële kaders en het budget voor de tweede fase: het maken van een voorontwerp met businesscase. Deze fase is eind 2021 gereed. Het definitief ontwerp is volgens de huidige planning medio 2022 gereed.  Zowel bij het maken van het voorontwerp als het definitief ontwerp heeft de raad mogelijkheden om meer of minder te doen. Met deze aanpak behoudt de raad de mogelijkheid om het uiteindelijke investeringsniveau te bepalen.

Renovatie is nodig

Renovatie van het Prinsenhof, de tuin en het Sint Agathaplein is nodig. De gemeente moet investeren om de gebouwen in goede staat te houden. Ook is investering nodig om het Prinsenhof geschikt te maken als een museum van deze tijd: een museum met de kwaliteit en uitstraling die recht doet aan de geschiedenis en de unieke status van dit monument.

Top 100

Het Prinsenhof staat in de top 100 van  de belangrijkste monumenten van Nederland. Hierin brengt Museum Prinsenhof Delft het verhaal van Delft en van het ontstaan van Nederland in beeld. Bewoners koesteren het complex; het is nauw verweven met de ontwikkeling van de stad.
Terug
vrijdag 7 februari 2020 06:39:21 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob