Laatste Nieuws

Subsidie voor uw groene idee!

 

Heeft u een idee om te vergroenen of regenwater op te vangen en vast te houden? Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt geld beschikbaar via de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie.

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving. Hoogheemraadschap van Delfland doet er alles aan om wateroverlast tegen te gaan. Hoogheemraad Manita Koop: “Hoogheemraadschap van Delfland werkt hard om de voeten droog te houden. We baggeren sloten uit om de doorstroming en afvoer van water te garanderen, ook als het heviger regent dan normaal. En natuurlijk houden we met onze gemalen het waterpeil op orde. Maar dat is niet langer genoeg.”

Subsidie voor uw groene idee!

Klimaatbestendig

Daarnaast zet het Hoogheemraadschap van Delfland extra in op het klimaatbestendig maken van onze regio, zegt Koop. “Dat doen we onder meer door aan te dringen op het zoveel mogelijk benutten van kansen bij nieuwbouwprojecten - meer groen en regenwater vasthouden! Maar ook door voorlichting te geven op scholen en Delftenaren te ondersteunen die meehelpen onze omgeving klimaatbestendig te maken. We trekken graag op met Delftenaren - zonder de inzet van bewoners, ondernemers, scholen en verenigingen houden we de voeten niet droog.”

Tegels eruit, groen erin

Koop: “We leven in een verhard stedelijk gebied. Er is al veel bebouwing en er komen meer nieuwe woningen bij. Het regenwater kan niet in de grond wegzakken en stroomt direct via het putje in de straat de riolen in. Die kan de grote hoeveelheden water steeds vaker niet aan. Wat enorm helpt, is het vergroenen van tuinen: tegels eruit, groen erin. En denk ook aan het vergroenen van daken van het schuurtje, garage, gymzaal of fietsenstalling met sedum. Die vetplantjes zijn kleine wondertjes: ze slaan water op in hun bladeren, nemen kooldioxide op en isoleren ook nog eens goed.”

Alle beetjes

Maar als je tegels wilt omdat je niet meer in staat bent de tuin te onderhouden? Of omdat de fietsen in de tuin staan? Koop: “Alle beetjes helpen. Zo zou je kunnen kiezen voor waterdoorlatende tegels of kunstgras, een schelpenpad of grindstrook. Een paar tegels vervangen door planten is ook al mooi. En denk eens aan een geveltuintje. Zeker als je daarin optrekt met je naaste buren verminder je de kans op wateroverlast op straat.”

Doe mee!

Ook in 2020 stelt het Hoogheemraadschap van Delfland geld beschikbaar voor iedereen in de regio die maatregelen wil nemen om te vergroenen en regenwater op te vangen en vast te houden. Wilt u ook profiteren van een financiële bijdrage voor uw project? Dien uw aanvraag in op de website Klimaatkrachtig of stuur een e-mail naar loket@hhdelfland.nl.
Terug
vrijdag 7 februari 2020 06:43:45 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob