Laatste Nieuws

Delft op koers voor Omgevingswet

 

De omgevingsvisie is op hoofdlijnen klaar en de voorbereidingen voor de Omgevingswet gaan volgens plan. Van 10 tot 12 maart gaat de gemeente in gesprek met inwoners, partners en ondernemers om te kijken of de gekozen koers in de omgevingsvisie herkend wordt. De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2021.

Hoe ziet de toekomst van Delft er uit? Waar wil Delft meer bedrijvigheid en waar vooral verduurzamen? Waar sporten en ontspannen we in de toekomst? Waar versterken we leefbare woonwijken?  Dat staat in de omgevingsvisie van Delft. Die visie maken we met de stad. De omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen in Delft.

Delft op koers voor Omgevingswet

 

Week van de omgevingsvisie

Vorig jaar presenteerde de gemeente al de resultaten van de gesprekken met de stad, tijdens het evenement ‘Ons Delft, maak de stad’. Die resultaten zijn verwerkt in de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staan zes richtingen waarin Delft zich kan ontwikkelen: de toekomstperspectieven van Delft. Dat zijn: leefbare woonwijken, duurzaam, voorzieningen, innovatie en technologie, bereikbaar en cultuur. Delft is in de omgevingsvisie verdeeld in vijf soorten gebieden, met eigen kenmerken en toekomstperspectieven.

In gesprek gaan

Iedereen is uitgenodigd om in gesprek te gaan over de toekomstperspectieven van Delft. Dit kan op:

Besluitvorming over de omgevingsvisie

De gesprekken in de week van de omgevingsvisie zijn nog informeel. De reacties van de stad worden gebruikt voor de laatste aanpassingen in de ontwerp-omgevingsvisie. Daarna wordt de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd. Dan kan iedereen zijn zienswijzen naar voren brengen. Dat is het formele traject. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad van Delft de visie vast. Dat gebeurt waarschijnlijk in oktober.

Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de stad. Meer informatie is te vinden op de speciale pagina over de omgevingsvisie.
Terug
vrijdag 28 februari 2020 07:02:57 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob