Laatste Nieuws

Puntensysteem voor feestjes wordt beter

 

De gemeenteraad heeft ingestemd met de motie Verbetering puntensysteem incidentele festiviteiten. De motie van D66, GroenLinks, VVD en Onafhankelijk Delft kreeg een minimale meerderheid (20 tegen 19). De motie draagt het college op ervoor te zorgen dat ondernemers iets vaker een versterkt buitenoptreden kunnen organiseren. Het geluidsniveau gaat wel omlaag. Daardoor moeten bewoners er minder last van hebben. 

 

Een ruime meerderheid van de raad stemde in met het voorstel Van Visie naar Ontwerp Museum Prinsenhof Delft. De gemeenteraad heeft daarmee een bedrag van 1,44 miljoen euro beschikbaar gesteld.  Voor dat bedrag wordt een programma van eisen opgesteld en wordt een aanbesteding gestart. Eind dit jaar kan een ontwerpteam dan aan het werk. Het college verwacht dat er eind volgend jaar een voorontwerp en een businesscase is. Het definitief ontwerp is dan medio 2022 klaar.

Puntensysteem voor feestjes wordt beter

Gasthuisplaats

Er verdwijnen voorlopig geen 50 tot 60 parkeerplekken voor auto’s op de Gasthuisplaats. De motie Doe nu wat aan de Gasthuisplaats van Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en SP droeg het college daar wel toe op. Maar wethouder Martina Huijsmans zei in de raadsvergadering de parkeerproblematiek in dit deel van de binnenstad integraal te willen bezien. Ze wil dit betrekken bij het Mobiliteitsplan Delft 2040, de parkeervisie en de visie op de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad.

Privacy

De motie Inwoners van Delft moeten ook van hun privacy bewust worden gemaakt van Onafhankelijk Delft, D66 en STIP werd door de raad unaniem aanvaard. Het college moet de bewoners en bezoekers informeren dat ze in het centrum van Delft en in de Hoven te maken krijgen met wifi-tracking. Daarnaast moet op de website van de gemeente informatie over privacy en privacy-rechten makkelijker vindbaar worden gemaakt.

Verhuurdersheffing

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met de motie om de verhuurdersheffing zo spoedig mogelijk af te bouwen. De motie van D66, ChristenUnie, SP, CDA en PvdA draagt het college op om dit bij de minister, de VNG, Aedes (de koepel van woningcorporaties) en de gemeenteraden van Zuid-Holland aan te kaarten. Het afschaffen van de heffing moet woningcorporaties meer financiële ruimte geven om te investeren in hun woningvoorraad. 

Bomenwijk

De SP kreeg bij de bespreking van de vernieuwing van de Bomenwijk onvoldoende steun voor de motie Bomenwijk. De SP wilde dat het college in gesprek ging met Vestia over de mogelijkheid om bij de nieuwbouw in de Bomenwijk meer sociale huurwoningen terug te bouwen dan gepland. Wethouder Karin Schrederhof wees onder meer op de afspraken uit het verleden en het belang van een betrouwbare overheid.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.
Terug
donderdag 12 maart 2020 08:06:50 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob