Laatste Nieuws

Vogelnest in het groen? Code rood voor iedereen!

 

Voorjaar komt eraan. Vogels gaan hun nesten maken. Als dat gebeurt, is het voor degenen die in het groen werken, ‘code rood’. Dan zijn ze verplicht om de boom waarin de vogels hun nesten hebben (of, als het gaat om grondbroeders zoals fazanten en eenden: de grond waarop de vogels hun nest hebben gebouwd), met rust te laten.

Tijdens het broedseizoen zijn vogels erg kwetsbaar. Grotere alertheid is dus geboden, ook omdat nesten van vogels (naast de vogels zelf) wettelijk beschermd zijn. Daarom kan het zijn dat bijvoorbeeld niet de hele wilgenrij geknot wordt, of dat er op sommige plekken niet wordt gemaaid. Dat wordt later, als de jonkies zijn uitgevlogen, ingehaald.

Vogelnest in het groen? Code rood voor iedereen!

Beschermd

“Alle inheemse vogels, hun nesten en eieren zijn beschermd op grond van de Wet natuurbescherming”, zegt Hans Vermeulen, gemeentelijk toezichthouder groenbestekken van de gemeente. “Dat geldt dus ook voor de aannemers die voor de gemeente het openbaar groen onderhouden. Net als ieder ander moeten ook zij zich aan deze wet houden. Dus als zij bomen gaan snoeien, moeten ze eerst checken of er geen vogels een nest in hebben. Als ze een nest zien, moeten ze de boom met rust laten. Ze kunnen wel bomen ernaast snoeien – tenminste, als ze daarmee  niet de rust van de broedende vogels verstoren. Dat geldt voor alle groenwerkzaamheden – kappen of snoeien van bomen en struiken, knippen van hagen, maaien van slootkanten of grote bermen en velden. En het geldt ook voor grote weg- of bouwwerkzaamheden. Als ze daarmee de rust van de broedende vogels verstoren, mag er niet gewerkt worden.”

Begrip

Het maakt het werk voor groenmedewerkers er niet eenvoudiger op, want niet elke vogel legt in mei een ei. “Sommige vogels, zoals de blauwe reiger of bosuil, beginnen al in februari te broeden. Veel andere vogels broeden van maart tot juli. Weer andere kunnen zelfs tot augustus blijven broeden, zoals de meerkoet of de wilde eend. En, om het nog ingewikkelder te maken: nesten van sommige vogels zijn het hele jaar, dus ook buiten het broedseizoen, beschermd. En dat zijn er flink wat, zoals roofvogel- en reigernesten. Het werk wordt er misschien niet eenvoudiger op, maar er is begrip voor – de meeste mensen die werken in het groen, zijn ook natuurliefhebber.”

Honden en katten

Ook particulieren moeten zich aan deze wet houden. Wat betekent dat? Vermeulen: “Nou, dat je je hond aan de lijn houdt in het broedseizoen bijvoorbeeld. En, als vogels zich in je tuin nestelen en je hebt een kat: kijk of je het nest kunt afschermen, of houd je kat binnen in de broedperiode.”


De gemeente is het hele jaar rond bezig met groenonderhoud. Weten wat de gemeente allemaal doet? Kijk op de speciale pagina over het onderhoud in de stad.
Terug
vrijdag 13 maart 2020 08:53:00 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob