Laatste Nieuws

Nieuws over coronavirus

 

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.

 

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart en zondag 15 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Nieuws over coronavirus

Dienstverlening gemeente

Vanwege het coronavirus beperkt de gemeente de openingstijden en dienstverlening. Het stadskantoor aan het Stationsplein blijft wel gewoon open. Alleen niet meer op vrijdagavond. Tot en met 6 april kunt u alleen terecht voor spoedgevallen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs dat afloopt vóór 7 april 2020, aangeven van een geboorte of overlijden).

Afval ophalen

Avalex doet er alles aan om afval op te blijven halen. Wel kunnen de dagen van inzameling en de openingstijden van de afvalbrengstations wijzigen. Kijk voor meer informatie op de website www.avalex.nl.

Ondernemen

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U vindt hier meer handige informatie. En waar u terecht kunt voor advies of om zaken te regelen.

Wethouder Bas Vollebregt en voorzitters van Delftse belangenorganisaties hebben een brief geschreven over steun aan ondernemers vanwege het coronavirus.

Evenementen, horeca en sportclubs

Tot en met maandag 6 april geldt de noodverordening Haaglanden. Hierin staat dat er een verbod is op evenementen waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen. Ook blijven eet- en drinkgelegenheden, sportclubs en coffeeshops, behalve als er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie, tot en met 6 april gesloten. De verordening geldt voor alle gemeenten in de regio Haaglanden.

Warenmarkt blijft

De warenmarkten op dinsdag, donderdag en zaterdag gaan vooralsnog door. Bij het besluit van de gemeente weegt mee dat de markten belangrijk zijn voor de voedselvoorziening. Gemeente en marktondernemers nemen wel maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo komen de kramen verder uit elkaar te staan. Het advies is alleen te betalen met pin, om direct contact te beperken. Krijtlijnen helpen om voldoende afstand te houden van elkaar. Etenswaren mogen worden verkocht, maar er mogen geen statafels, banken of stoelen bij een kraam.

Onderwijs en kinderopvang

Van 16 maart tot en met 6 april zijn de scholen en kinderopvangorganisaties gesloten.

Op de website van Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen voor het onderwijs. Studenten van de TU Delft met vragen over het coronavirus kunnen bellen met het informatienummer 015-2789111.

Brief burgemeester Marja van Bijsterveldt

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft een brief geschreven over het coronavirus in Delft. Ze heeft ook de gemeenteraad geïnformeerd. In die brief aan de raad laat ze weten dat in verband met het coronavirus alleen de reguliere vergaderingen doorgaan. Belangstellenden wordt verzocht de raads- en commissievergaderingen via de webcast te volgen.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, ziet u in een kort filmpje van de rijksoverheid. Ze zijn:

Ook is het advies 'houd afstand'. Maar wat betekent dit nou echt?

Meer informatie

Als gemeente volgen we het advies en de informatie van de autoriteiten op dit gebied, GGD en het RIVM, op de voet. Kijk voor maatregelen en actuele informatie over het coronavirus op:

Ook is er een landelijk informatienummer 0800-1351, dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur. 
Terug
vrijdag 20 maart 2020 08:05:31 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob