Laatste Nieuws

De belangrijkste punten

 

Door de corona-maatregelen ziet het programma er op donderdag raadsdag 26 maart anders uit dan gebruikelijk. De commissie Algemeen vergadert dan. De publieke tribune is gesloten, de vergadering kan live via de webcast worden gevolgd.

De burgemeester heeft in haar functie als voorzitter van de raad bepaald dat de beeldvormende commissiebijeenkomsten tot nader order niet doorgaan. Ook de geplande oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op 19 maart ging niet door. De belangrijkste onderwerpen uit die vergadering worden op 26 maart samengevoegd met de belangrijkste bespreekpunten van de commissie Sociaal Domein en Wonen in een oordeelsvormende vergadering van de commissie Algemeen. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

De belangrijkste punten

Agenda

Op de agenda van deze commissie onder meer de ontwikkelingen in Delft omtrent het coronavirus en een voorstel van het college voor een maximale financiële bijdrage aan NeXt!Delft van € 1,15 miljoen. Daarnaast behandelt de commissie het rapport van de Delftse Rekenkamer over de vindbaarheid van beleidsinformatie.

Live via de webcast

Belangstellenden kunnen de vergadering via de webcast volgen. De publieke tribune in de raadszaal is gesloten. Inspreken kan tijdens de oordeelsvormende commissievergaderingen, maar als u wilt inspreken en liever niet naar het stadhuis komt, kunt u dit ook schriftelijk doen. Uw bijdrage kunt u mailen naar griffie@delft.nl.
Terug
donderdag 26 maart 2020 08:30:21 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob