Laatste Nieuws

Meer autoparkeerplaatsen voor fietsen

 

Uit de proef van vorig jaar blijkt dat het omzetten van autoparkeerplaatsen in fietsparkeerplekken op diverse locaties goed werkt. De gemeente gaat daarmee door. Fietsparkeerboten blijken geen goede oplossing voor de behoefte aan extra stallingsruimte voor fietsen.

De gemeente hield vorig jaar proeven met tijdelijke fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad. Van augustus tot en met oktober zijn op twee locaties fietsparkeerboten afgemeerd. En op drie locaties zijn autoparkeerplaatsen omgevormd tot fietsparkeerplaatsen. De uitkomst van de proeven heeft het college doen besluiten geen fietsparkeerboten meer in te zetten, maar wel door te gaan met het omzetten van autoparkeerplaatsen tot fietsparkeerplaatsen.

Meer autoparkeerplaatsen voor fietsen

Wisselende reacties

Uit metingen blijkt dat de fietsparkeerplaatsen op de Brabantse Turfmarkt goed zijn gebruikt. Zeker op zaterdagmiddag aan het einde van de proef was het gebruik hoog. De tijdelijke fietsparkeerplaatsen op de Koornmarkt zijn vooral gebruikt op donderdagavonden. Aan de Lange Geer zijn de tijdelijke plaatsen slechter gebruikt. Dit had waarschijnlijk te maken met de locatie en de loopafstand ten opzichte van voorzieningen. De reacties op het tijdelijk gebruik van autoparkeerplaatsen voor het parkeren van fietsen zijn wisselend. Uit een enquête komt naar voren dat sommigen deze tijdelijke fietsparkeerplaatsen positief beoordelen, omdat ze bijdragen aan het aantal fietsparkeerplaatsen. Anderen zijn negatiever, omdat het ten koste gaat van autoparkeerplaatsen. Dit maakt het lastiger om een parkeerplaats te vinden.

Testen

De opgave om in de binnenstad extra stallingsruimte voor de fiets te realiseren, is groot. Het college gaat daarom over tot permanente omzetting van de autoparkeerplaats naar fietsparkeerplaatsen op de Brabantse Turfmarkt. Op de Koornmarkt wordt één autoparkeerplaats omgezet naar fietsparkeerplaatsen. Ook gaat het college dit jaar door met tijdelijke omzetting van autoparkeerplaatsen naar fietsparkeerplaatsen. Het college vindt dit een goede manier om te testen of de fietsparkeerplaatsen op een specifieke locatie gebruikt worden. Dit zal gebeuren op de Achterom ter hoogte van de Breestraat, de Brabantse Turfmarkt voor de Albert Heijn en het Rietveld nabij het Rietveld Theater. In de komende periode werkt het college de locaties verder uit. Blijken deze niet mogelijk te zijn, dan worden andere locaties gezocht.

Verrommeling

Het college wil geen fietsparkeerboten meer inzetten. Uit reacties blijken te grote gevolgen voor de grachten (verrommeling) en het aanzicht van de binnenstad. Ook valt het gebruik tegen. Tijdens de proef is de fietsparkeerboot aan Dertienhuizen nauwelijks gebruikt. De fietsparkeerboot in de Binnenwatersloot werd alleen tijdens piekmomenten op zaterdagmiddag en donderdagavond goed gebruikt.
Terug
vrijdag 27 maart 2020 07:41:09 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob