Laatste Nieuws

7 prioriteiten voor onderwijs

 

Het college heeft de Onderwijsagenda omarmd. Daarin staan de 7 prioriteiten voor het Delftse onderwijs.

De Onderwijsagenda is een coproductie van de gemeente en het Delftse onderwijsveld. “De scholen hebben zelf aan de knoppen mogen zitten”, zegt Jogchum Zijlstra, bestuurder van de SCO, de Stichting Christelijk Onderwijs. “Zo hebben we een flink aandeel gehad in het aandragen van thema’s voor de Onderwijsagenda. Dat heeft geleid tot 7 prioriteiten. Naar mijn idee leggen we met deze punten precies de vinger op de gevoelige plek.”

 

Ook bestuursvoorzitter Saskia Schenning van de Laurentius Stichting is enthousiast over de manier waarop de Onderwijsagenda tot stand is gekomen. “Praktijkmensen die voeling hebben met onderwijs, hebben de verschillende prioriteiten invulling en verdieping kunnen geven. Dat maakt deze agenda niet zozeer de agenda van het college, maar ónze agenda.”

7 prioriteiten voor onderwijs

Prioriteiten

De 7 prioriteiten die op de onderwijsagenda zijn gezet, zijn: optimale kansen creëren, het lerarentekort aanpakken, jeugdzorg en onderwijs beter op elkaar laten aansluiten, een passende dagbesteding voor iedereen die leerplichtig is, taalachterstanden aanpakken, meer beweging in  het onderwijs en aandacht voor het beroepsonderwijs. “Op sommige punten zitten we al ver in de uitvoering, andere prioriteiten moeten we nog met elkaar verder verkennen voordat we aan oplossingen kunnen denken”, zegt Schenning. Zijlstra vult aan: “Dat gaat ook gebeuren, want ze staan nu geagendeerd.”

Vakmanschap

Ook onderwijswethouder Hatte van der Woude is blij met de uitkomst. “De Onderwijsagenda is geen Winkel van Sinkel met tig actiepunten geworden. We hebben ons beperkt tot de grote thema’s die vandaag en morgen aandacht nodig hebben. Waarbij ik in het bijzonder de aanpak van taalachterstanden en de aandacht voor het beroepsonderwijs wil noemen. Want Delft is in mijn ogen niet alleen een innovatieve stad, maar ook een stad waarin je als vakman een goede boterham kunt verdienen. De helft van alle scholieren in Delft gaat naar het vmbo. Daarom is het van belang om te investeren in vakmanschap. Ik ben dan ook heel blij dat de rijksoverheid een regionale aanvraag van € 12½ miljoen heeft gehonoreerd om (v)mbo-leerlingen meer kansen te bieden.”

Delen

Wat gaan de leerlingen en de ouders merken van de Onderwijsagenda? Schenning: “We sluiten aan bij de landelijke regeling dat kinderen van 2½ tot 4 jaar meer uur per week naar de voorschool gaan, waar ze leren spelen, spelenderwijs leren. Ook zijn we ervan doordrongen dat we met elkaar een oplossing moeten vinden om taalachterstanden aan te pakken. Dat hoeft niet elke school voor zich te doen, maar dat doen we samen. Ik verwacht dat we binnen een half jaar een gezamenlijke oplossing kunnen presenteren voor kinderen die net in Nederland zijn gekomen, naar groep 5 gaan bijvoorbeeld, en de Nederlandse taal nog niet beheersen. Ook zullen ouders en leerlingen merken waarom het lerarentekort op de agenda staat. Dit schooljaar is er nog geen echt tekort, maar we voorzien wel tekorten in de toekomst als we nu niets doen.” Dat is toch vooral een probleem van de scholen? “Met de Onderwijsagenda delen we de problemen”, zegt wethouder Van der Woude. “En we delen ook de oplossingen.”

Optrekken

Daar zit volgens Zijlstra ook de winst: “Scholen kijken samen hoe ze leerlingen meer kansen kunnen bieden, door complementair te zijn – ‘Als jij dit biedt, bied ik dat’. Daarmee kun je leerlingen meer variatie bieden, meer kansen bieden. We trekken samen op – en wat ons betreft blíjven we dat doen.” Ook wethouder Van der Woude denkt er zo over. “Het is mijn verantwoordelijkheid dat scholen goed onderwijs kunnen geven. Met deze Onderwijsagenda hebben we daar flinke stappen mee gezet. En dat komt voor een belangrijk deel doordat we samen hebben opgetrokken. Samen blijven optrekken heeft voor mij óók prioriteit.”

Op de foto: taalonderwijs op Mgr. Bekkerschool (foto Erwin Dijkgraaf)
Terug
vrijdag 27 maart 2020 07:50:14 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob