Laatste Nieuws

Delfts coronafonds

 

Het college stelt voor om een Delfts coronafonds in te stellen. Dit fonds is bedoeld  voor uitgaven veroorzaakt door de coronacrisis, waarvoor geen compensatie vanuit het Rijk beschikbaar is of die bedoeld zijn voor essentiële of maatschappelijke dienstverlening.

Veel ondernemers, zzp-ers, huurders, leveranciers en instellingen raken in de problemen door de coronacrisis. Het Rijk biedt een pakket aan financiële noodmaatregelen. Daarnaast heeft de gemeente al een aantal ondersteunende maatregelen getroffen. Onder meer  voor ondernemersbelastingen, voor het huren van bedrijfspanden, voor zorgaanbieders en gesubsidieerde instellingen.

Delfts coronafonds

Delfts coronafonds

Het is te verwachten dat die maatregelen niet toereikend of passend zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om uitgaven veroorzaakt door de coronacrisis waarvoor geen compensatie van de Rijksoverheid beschikbaar is, of die bedoeld zijn voor essentiële of maatschappelijke dienstverlening. Het college stelt aan de raad voor om hiervoor een bedrag van € 2,5 miljoen te reserveren om snel maatwerk in financiële ondersteuning te kunnen bieden.


Het college heeft het voorstel voor een Delfts coronafonds naar de raad gestuurd. Voor deze nog te treffen lokale maatregel zijn uitgangspunten vastgelegd. Voor inzicht in de financiële gevolgen op de middellange termijn werkt de gemeente aan een impactanalyse. 
Terug
vrijdag 24 april 2020 09:25:25 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob