Laatste Nieuws

Reactie op bestemmingsplan ook online

 

Vanaf 27 april kunt u bij de gemeente Delft online uw reactie geven op een bestemmingsplan dat ter inzage ligt. Tot nu toe kon dit alleen schriftelijk of mondeling.

Als de gemeente een nieuw bestemmingsplan heeft gemaakt, ligt dit 6 weken ter inzage. Dit geldt ook voor besluiten die bij het plan horen, zoals een besluit hogere grenswaarde. Tijdens deze periode kan iedereen een reactie geven op het bestemmingsplan en de bijhorende besluiten. Dit heet officieel een ‘zienswijze indienen’. Met de reacties kan de gemeente het bestemmingsplan of de besluiten aanpassen.

Reactie op bestemmingsplan ook online

Online indienen

Een zienswijze op een bestemmingsplan of besluit kunt u schriftelijk indienen. Of mondeling bij het stadskantoor of tijdens een informatieavond over het plan. Vanaf 27 april 2020 kan dit ook online via deze website. De gemeente voldoet hiermee aan artikel 2.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen. Het is niet mogelijk via e-mail een zienswijze in te dienen.
Terug
vrijdag 1 mei 2020 09:13:10 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob