Laatste Nieuws

Focus op verkeersveiligheid en fiets

 

De gemeente voert in 2020 en 2021 ruim twintig projecten uit die vooral de verkeersveiligheid en het gebruik van de fiets ten goede komen. Het college heeft hiervoor een uitvoeringsplan vastgesteld.

Dit jaar voert de gemeente een onderzoek uit naar de verkeersveiligheidssituatie op het Delflandplein. Dit is een rotonde waar herhaaldelijk ongevallen plaatsvinden. Veel verkeersdeelnemers vinden het een onveilige plek. Het onderzoek moet leiden tot een advies hoe de rotonde veiliger kan worden gemaakt.

Focus op verkeersveiligheid en fiets

Buitenwatersloot

Ook het fietspad aan de noordzijde van de Buitenwatersloot, tussen de Henry Dunantlaan en het Voordijkshoornpad, is onveilig. Het fietspad is te smal en voldoet niet aan de richtlijnen. Het zal daarom volgend jaar worden verbreed.

Schoemakerstraat-Stieltjesweg

De kruising Schoemakerstraat- Stieltjesweg verandert volgend jaar in een rotonde. Dit is nodig om het extra verkeer op de kruising - na de realisatie van de nieuwbouwwijk Schoemakerplantage -  in goede banen te leiden. De rotonde draagt ook bij aan de verkeersveiligheid van met name fietsers.

Colijnlaan en Adriaan Pauwstraat

In een aantal straten moet de riolering worden vervangen. De gemeente benut die gelegenheid om de inrichting van de straat dan meteen veiliger of fietsvriendelijker te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Colijnlaan en de Adriaan Pauwstraat. Die worden ingericht als fietsstraten. De gemeente betrekt omwonenden hierbij. De straten zijn belangrijk in een nieuwe aantrekkelijke fietsroute vanuit het westen van Delft naar het centrum en het station.

Extra fietsparkeerplaatsen

Op het programma staat ook een uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen. Die komen zowel in de binnenstad als elders in Delft. Zo komen er 1000 extra plekken bij station Delft Campus.

Autoluw

De gemeente wil de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk houden. Daarom wil ze meer ruimte creëren voor voetgangers. Het is dan ook de bedoeling om in 2021 te starten met uitbreiding van het autoluwplusgebied. Dit jaar starten hiervoor de nodige onderzoeken en voorbereidingen. De gemeente betrekt de stad hier actief bij.

Op korte termijn aan de slag

De gemeente is momenteel bezig met de afronding van het Mobiliteitsplan Delft 2040. Dat geeft de doelen aan van het mobiliteitsbeleid van de toekomst. Het uitvoeringsplan voor 2020 en 2021 sluit aan bij de uitgangspunten van dit mobiliteitsplan; het maakt het mogelijk op korte termijn aan de slag te gaan met de voorbereiding en uitvoering van projecten.
Terug
vrijdag 1 mei 2020 09:18:34 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob