Laatste Nieuws

Schuilen in de Schie

 

Op veel manieren wordt in Delft gewerkt aan een hogere biodiversiteit van land en water. Het nieuwste project: vissenbossen in de Schie.

De vissenbossen zijn sinds kort te vinden bij onder meer de Oostpoortbrug en Kandelaarbrug. Stadsecoloog Diny Tubbing: “Voor gezond water is een hoge biodiversiteit van groot belang. Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland werken we daar voortdurend aan. De vissenbossen zijn een initiatief van het Hoogheemraadschap – het betreft provinciaal water – maar als gemeente ondersteunen we dit natuurlijk van harte.”

Schuilen in de Schie

Wilgentakken

In de Schie, en ook op andere plekken met veel vaarverkeer, hebben trekvissen geen goede plek om te schuilen. “Vissen vormen daar een gemakkelijke prooi voor watervogels – denk aan de aalscholver, blauwe reiger en fuut. Zo’n vissenbos, gebundelde wilgentakken in een gazen constructie op palen, vormt dan een goede schuilplaats. Vissen kunnen er voedsel vinden, groot worden en zich voortplanten.”

Bosjes

De vissenbossen zijn aangelegd in het luwe gedeelte, buiten het grote vaarverkeer. Tubbing: “In principe moeten ze die golfslag wel aankunnen. Het is de bedoeling dat de wilgen uitlopen en er kleine bosjes boven het wateroppervlak ontstaan. Dat trekt weer allerlei andere levensvormen aan.”

Drijvend eiland

Hoe dat gaat uitpakken, is te zien bij een min of meer vergelijkbaar project: de floatlands, ofwel drijvende eilanden. Tubbing: “Het Hoogheemraadschap en de gemeente  hebben deze vorig jaar samen aangelegd in de Westsingelgracht en de Grote Plas in de Delftse Hout. De eilanden bestaan uit een basis van gaas met waterplantjes. Ze zuiveren het water en vormen een aantrekkelijke plek voor allerlei levensvormen. Ga maar eens kijken; het leeft er volop!”
Terug
vrijdag 15 mei 2020 06:52:12 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob