Laatste Nieuws

Werken aan station Delft Campus

 

Corona of niet, op station Delft Campus wordt al maanden hard gewerkt. ProRail is opdrachtgever en bouw- en spoorbedrijf Strukton voert het werk uit. Hoe verloopt het werk? Bouwmanager Prorail Yuri Bazen en omgevingsmanager Strukton Bart Grote bieden een kijkje op de bouwplaats en op de werkzaamheden.

Het station wordt vernieuwd en omgebouwd. Met een kap vol zonnepanelen wordt dit het eerste energieneutrale station in Nederland. Daarnaast wordt het spoor verdubbeld van 2 naar 4 sporen. Ook komt er een fiets- en voetgangerstunnel om het station beter te verbinden met de TU Campus.

Werken aan station Delft Campus

Wat is er tot nu toe allemaal gedaan?

Yuri Bazen: “Heel veel! Allereerst heeft Strukton, samen met ons en de eigenaren van de ondergrondse kabels en leidingen, de ondergrond kabel- en leidingenvrij gemaakt. Dat was nodig om de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, direct naast het station, te kunnen voorbereiden. Ook zijn op het voorplein fietsenstallingen verschoven en is op het perron ruimte gemaakt om de nieuwe onderdoorgang mogelijk te maken.”
“Langs de spoorbaan is Strukton druk bezig om de aanleg van het derde en vierde spoor mogelijk te maken. En er zijn al heel wat nieuwe bovenleidingsfundaties aangebracht om de nieuwe sporen straks te kunnen voorzien van stroom.”

Wat is de eerstvolgende mijlpaal?

“Dat is als het nieuwe, tweesporige spoordek in de baan kan worden geschoven. Dat gaat gebeuren in het weekend van 20 en 21 juni – een mooie nieuwe mijlpaal! Daarna wordt de onderdoorgang verder afgebouwd. Er komen liften en trappen en er wordt begonnen aan de nieuwe kapconstructie van het station. Een mooi ontwerp, maar best lastig om te realiseren. De planning is nu dat het hele station Delft Campus eind 2021 opgeleverd zal worden.”

Hoe verliep de treinvrije periode van 8-11 mei?

Bart Grote: “We hebben precies kunnen doen wat we gepland hadden. We bereiden zo’n treinvrije periode van een paar dagen dan ook maanden van tevoren voor. Juist omdat we maar beperkt de tijd hebben, doen we zoveel mogelijk van de werkzaamheden die we anders niet veilig kunnen uitvoeren. Bij station Delft Campus hebben we damwanden en palen geplaatst in de spoorbaan om de bouwkuipen aan beide kanten van het spoor te verbinden. Daardoor kunnen we in de volgende treinvrije periode het spoordek in de spoorbaan schuiven. Dat dek vormt straks het dak van de tunnel voor fietsers en voetgangers.”

Kan je een inkijkje geven op de bouwplaats?

“De omgeving van Delft is door de slappe grond erg zettingsgevoelig. Daarom moeten we ook zoveel palen aanbrengen om het nieuwe station op te bouwen. Ook de grond naast de spoorbaan moet een tijd inklinken. Zelfs onze tijdelijke bouwkeet krikken we regelmatig op. Als we dat niet doen, gaan de deuren klemmen. Het betekent wel dat we voor de verbouwing van het nieuwe station Delft Campus honderden vrachtauto’s nodig hebben met materialen. Het zand voeren we zo veel mogelijk aan via de Schie. Daarvandaan vervoeren we het via het Suez-terrein naar de bouwplaats. Zo blijft de overlast van transporten beperkt. Ook houden we zo het station bereikbaar en kunnen treinen blijven rijden.”

Veilig en gezond

“Op onze bouwplaats werken nu dagelijks tussen de 10 en 20 mensen in tweetallen of ploegen van 3 tot 4 personen. Dit kunnen mensen van Strukton zijn, maar ook van de vele onderaannemers die we inschakelen. Ze beginnen meestal om 7.00 uur met koffie en een bespreking om de planning van die dag door te nemen. Dan weet iedereen wat er die dag staat te gebeuren en vooral waar verschillende mensen en machines aan het werk zijn. Dat is belangrijk om te zorgen dat iedereen veilig kan werken en aan het eind van de dag gezond weer naar huis kan.”

Is de bouwplaats corona-proof?

“Ja, gelukkig kunnen de bouwwerkzaamheden doorgaan, maar uiteraard wel met de bekende maatregelen. Daarnaast pauzeren we in kleinere groepen. We werken met vaste tweetallen. En we vragen mensen om zo veel mogelijk met eigen vervoer naar de bouwplaats te komen.”

Vanwege het coronavirus is het infopunt bij station Delft Campus gesloten. Wel kan iedereen de voortgang volgen via de speciale pagina over het station op de site van Prorail.Of kijk voor meer informatie op de pagina over Schieoevers.
Terug
donderdag 21 mei 2020 11:48:35 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob