Laatste Nieuws

Studenten onderzochten openbare ruimte Tanthof-West

 

Maak het straatmeubilair schoon, maak voetpaden vlakker, vul plantvakken rond bomen met bloemen en motiveer bewoners om hun voortuin goed te onderhouden. Dit zijn enkele aanbevelingen van studenten van hogeschool Inholland. Zij hebben in opdracht van de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte in Tanthof onderzocht.

In welke mate komen de plannen van de gemeente ‘op de tekentafel’ overeen met het daadwerkelijke beheer en gebruik van de openbare ruimte in Tanthof-West? Twintig tweedejaarsstudenten van de opleiding Landscape & Environment Management hebben dit de afgelopen maanden onderzocht.

Studenten onderzochten openbare ruimte Tanthof-West

Nulmeting

Omdat de gemeente de komende jaren op verschillende plekken in Tanthof-West het riool gaat vervangen en straten gaat ophogen, heeft het onderzoek zich op deze locaties gericht (Aziëlaan, Bantulaan, Comorensingel, Cubalaan, Omanstraat). “Dit onderzoek gebruiken we als een zogeheten nulmeting”, zegt Marco Dofferhoff, adviseur Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. “Na de werkzaamheden willen we het onderzoek nog eens uitvoeren om zo inzicht te krijgen of eventuele aanpassingen een positieve invloed hebben gehad op de openbare ruimte.”

Uitkomsten

Over de groenvoorzieningen zijn de studenten positief. Om hier en daar het beeld en status van het water te verbeteren, bevelen ze aan om een natuurvriendelijke oever te creëren. Dit kan ook zorgen voor een grotere biodiversiteit, één van de gemeentelijke doelstellingen. De studenten vragen op basis van hun onderzoek meer aandacht voor de voetpaden. Vaak liggen stoeptegels los of zijn ze weggezakt – gevaarlijk voor minder mobiele bewoners. Ook zou de buurt opknappen door groene aanslag en stickers van de straatlantaarns en verkeersborden te verwijderen.

Voortuinen

Hoewel de voortuinen officieel geen onderdeel zijn van het onderzoek, leveren ze in de ogen van de studenten wel een belangrijke bijdrage aan de sfeer van de openbare ruimte.  Ze bevelen dan ook aan om bewoners te motiveren hun voortuinen netter te maken. En om minder stenen en meer groen aan te brengen, zodat de regen makkelijker kan infiltreren in de bodem.

Kleur in de wijk

Ook liggen er volgens de studenten mogelijkheden om meer kleur aan de wijk toe te voegen door samen aan de slag te gaan met het vullen en onderhouden van de plantvakken rondom bomen. Dofferhoff heeft de onderzoeksuitkomsten inmiddels doorgestuurd naar collega’s in de wijk.

Vervolgonderzoek

Naast een inventarisatie van plannen voor Tanthof-West en het toepassen van een beoordelingsmethodiek voor de openbare ruimte wilden de studenten ook inwoners van Tanthof interviewen. “Door de coronacrisis is daar van afgezien”, aldus Ton Bezemer, docent bij hogeschool Inholland. “Het was even puzzelen, maar met wat creativiteit en aanpassingsvermogen van de studenten hebben we een alternatief bedacht: de studenten zijn thuis hun eigen straat gaan beoordelen en hebben deze vervolgens vergeleken met hun onderzoeksgebied. Dat heeft uiteindelijk mooie vergelijkingen en inzichten opgeleverd.” Bij het vervolgonderzoek zullen de bewoners wel worden geïnterviewd, zodat een totaalbeeld ontstaat.

‘Mes snijdt aan twee kanten’

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de City Deal Kennis Maken Delft. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Delft, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en TU Delft). Naast nieuwe inzichten voor de gemeente leren studenten via dit onderzoek ook hoe zij de buitenruimte moeten beoordelen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. “Een mooie verstrengeling van doelen waar we als gemeente graag aan mee werken”, aldus Dofferhoff. “De studenten zijn immers de professionals van de toekomst die we straks hard nodig hebben.”
Terug
vrijdag 22 mei 2020 08:23:58 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob