Laatste Nieuws

Drie ton voor vermindering CO2

 

Delft krijgt 300.000 euro van de rijksoverheid om Delftse huishoudens te helpen het energieverbruik te verminderen. Dat zorgt voor minder C02-uitstoot. Het geld is bedoeld voor wijkbijeenkomsten en het geven van advies over energiebesparing.

De gemeente Delft en het platform energietransitie Delft vroegen de subsidie aan met hulp van energiecoöperatie Deelstroom Delft. Op basis van de plannen kende de rijksoverheid de 300.000 euro toe. Verschillende gemeenten vroegen in november 2019 ook al subsidie aan op basis van de regeling reductie energiegebruik. Maar er werd toen meer geld gevraagd dan beschikbaar was. De aanvraag van de gemeente Delft werd toen niet gehonoreerd. Het kabinet besloot onlangs om toch meer geld beschikbaar te stellen. De aanvraag van de gemeente Delft kon nu wel worden toegekend.

Drie ton voor vermindering CO2

Huiseigenaren helpen

Stephan Brandligt, wethouder Duurzaamheid: “In 2050 wil Delft energieneutraal zijn. De toekenning van de subsidie is een stap die Delft helpt bij het realiseren van die ambitie. Samen met platform energietransitie Delft zetten we de subsidie in om huiseigenaren te helpen met het treffen van energiebesparende maatregelen. Werk maken van duurzaamheid doen we samen.” 

Eind 2020

Het platform energietransitie Delft gaat samen met de gemeente aan de slag met het verder uitwerken van de plannen. Het bedrag komt waarschijnlijk in oktober 2020 beschikbaar. De gemeente kan dan aan het eind van dit jaar met de uitvoering van de plannen beginnen.

Lagere energiekosten

Yolande Kolstee, voorzitter platform energietransitie Delft: “Wat wij als Platform willen is dat de Delftse bewoners betrokken zijn bij hun toekomstige warmtevoorziening en dat begint met het verminderen van de warmtevraag in woningen door isolatie. Dat leidt tot lagere energiekosten en verhoging van het wooncomfort. Alternatieven voor aardgas zoals zonnepanelen, warmtenet, waterstof, warmtepomp moeten resulteren in een lagere CO2 uitstoot, want daar is het allemaal om begonnen. Door dit project kunnen we bewoners helpen met advies voor energiebesparing in hun huis."
Terug
vrijdag 29 mei 2020 08:10:24 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob