Laatste Nieuws

Naar een leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig Delft

 

Het college heeft ingestemd met het Mobiliteitsprogramma Delft 2040. Dit programma geeft richting aan wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van mobiliteit in Delft. Het programma is geschreven op basis van nieuwe onderzoeken en gesprekken met Delftenaren en partners in de stad. Het college wil nu graag weten wat iedereen er van vindt. Binnenkort kan iedereen op het plan reageren. De raad stelt in het vierde kwartaal van dit jaar het definitieve mobiliteitsprogramma vast.

Naar een leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig Delft

Leefbaar en bereikbaar

Delft krijgt de komende jaren meer inwoners en arbeidsplaatsen en dat leidt tot meer verkeer in de stad. Wethouder Martina Huijsmans: “Als we mobiliteit in onze stad niet slimmer aanpakken, gaat dat ten koste van leefbaarheid, woonplezier en bereikbaarheid. Daarom nemen we maatregelen waardoor we eenvoudiger kunnen kiezen voor vervoermiddelen die schoner zijn en minder ruimte innemen. Openbaar vervoer en fiets moeten een aantrekkelijk alternatief worden voor de auto. Dat geldt voor Delftenaren en niet-Delftenaren die in de stad moeten zijn voor bijvoorbeeld werk, studie of ontspanning.”

Delen

Het college wil ruimte geven aan verschillende manieren van deelvervoer. Dat gebeurt met zogenoemde ‘mobiliteitshubs’. Dit zijn plekken waar bewoners de ene keer de auto en de andere keer de elektrische bakfiets pakken of overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel. Het college wil ook verkeersruimte ‘teruggeven’ aan de openbare ruimte. Zo ontstaat er meer plek voor groen en komen er meer mogelijkheden voor inwoners om in de openbare ruimte te verblijven.

Duurzaam en veilig 

Wethouder Martina Huijsmans: “De nood is hoog. We moeten ons anders gaan verplaatsen als we de stad leefbaar willen houden en toch vlot op onze bestemming willen komen. Daarom is het belangrijk dat we de auto vaker laten staan en eerder kiezen voor openbaar vervoer of fiets. Ook richten we in de binnenstad de openbare ruimte op veel plekken prettiger in voor voetgangers, zodat ook wandelen een prima alternatief wordt. En iedereen moet zich op een veilige manier door de stad kunnen bewegen.”

Parkeerbeleid wijzigen

Als eerste wil het college het parkeerbeleid wijzigen. Het vraagt de raad hierover nu al een besluit te nemen. Zo is er voldoende tijd om de eerste maatregelen per 1 november van dit jaar in te voeren en de beoogde wijzigingen in 2021. Die wijzigingen gaan over de binnenstad en het betaald parkeren. Het college wil in de binnenstad meer auto’s in de parkeergarages en minder op straat. Bewoners kunnen tegen een aantrekkelijk tarief een abonnement aanschaffen in één van de parkeergarages. Een straatvergunning voor een tweede of volgende auto wordt vanaf dat moment niet meer verleend. Door deze maatregelen staan er minder auto’s op straat en komt er ruimte om het autoluwplusgebied uit te breiden.

In eigen buurt

Het college ziet in meerdere Delftse wijken steeds meer auto’s staan die niet van bewoners of bedrijven uit de buurt zijn. Het college wil parkeerproblemen door dit zogenoemde uitwijkgedrag oplossen en voorkomen, in plaats van dit steeds achteraf op te lossen. Betaald parkeren zorgt voor de juiste parkeerder op de juiste plaats. Bewoners, bedrijven en hun bezoekers moeten in hun eigen buurt kunnen blijven parkeren en kunnen daarvoor een parkeervergunning aanschaffen. In wijken of gebieden waar nog geen parkeerproblemen (te verwachten) zijn, voert de gemeente geen betaald parkeren in. Op plekken waar problemen zijn of worden verwacht, gebeurt dat wel.

Betaald parkeren

In en rond nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals Schieoevers, Delft Campus en in de omgeving van de Reinier de Graafweg neemt de druk op de openbare ruimte verder toe als er geen maatregelen worden genomen. Dat gebeurt als nieuwe bewoners en bedrijven in de aangrenzende buurt vrij kunnen parkeren.  In de Wippolder is de parkeerdruk hoog. Dat komt omdat mensen er parkeren die in de binnenstad of bij de TU Delft of bedrijventerrein de Delftse Poort moeten zijn. Daarom zet de gemeente in dit gebied de eerste stap met het zogeheten proactief uitbreiden van betaald parkeren.

Meer weten? Bekijk dan de informatie over het Mobiliteitsprogramma Delft 2040. 
Terug
vrijdag 5 juni 2020 07:28:59 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob