Laatste Nieuws

Bewoners bezorgd om nieuwe weg

 

Bewoners rond de Reinier de Graafweg zijn bang dat de herinrichting van de weg grote gevolgen voor hen gaat hebben. Ze vrezen door een toename van het verkeer en ook zwaar vrachtverkeer meer geluidshinder, terwijl de geluidswerende maatregelen aan de huizen nog niet zijn uitgevoerd. Dat bleek dinsdag 10 juni in de commissie Ruimte en Verkeer. De bewoners zouden het liefst zien dat de weg voorlopig niet open gaat. De Reinier de Graafweg wordt straks gebruikt  als doorgaande route tussen het centrum van Delft en wellicht in de toekomst ook naar de A4.

 

De commissie besprak ook het bestemmingsplan Bethelpark. Dat ligt aan de oostkant van het Reinier de Graaf Gasthuis. Het plan maakt onder meer de bouw mogelijk van 351 woningen en 1400 m2 aan commerciële en maatschappelijke functies. In de commissie werd overwegend positief gereageerd op dit bestemmingsplan.

Bewoners bezorgd om nieuwe weg

Reinier de Graafbuurt-Juniusbuurt

In de commissie waren ook veel positieve geluiden over de gebiedsvisie Reinier de Graafbuurt –Juniusbuurt. Dit voorstel is volgens het college vooral bedoeld als kader voor toekomstige ontwikkelingen in dit deel van de Buitenhof. Het college wil dat Delft in 2030 twee vitale buurten erbij heeft met een gemengd woon- en werkgebied. Door de toevoeging van een mix van zo’n 2000 woningen, stedelijke en commerciële voorzieningen zou het  gebied veel intensiever worden gebruikt.  Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag op de website van de Delftse gemeenteraad, inclusief de standpunten van de politieke partijen.
Terug
vrijdag 12 juni 2020 08:24:07 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob