Laatste Nieuws

Commissie neemt de tijd voor mobiliteit

 

Er valt heel veel te zeggen over het concept Mobiliteitsplan Delft 2040, bleek afgelopen dinsdag. Vanavond vergadert de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Eén van de onderdelen in het concept Mobiliteitsplan is de actualisering van het parkeerbeleid. Het college wil daarmee de parkeergarages optimaal benutten, meer duidelijkheid op straat creëren en parkeerproblemen voorkomen. Dit voorstel maakte de afgelopen dagen veel los in de stad. Tientallen bewoners, ondernemers en organisaties deelden hun mening schriftelijk met de commissie en spraken vorige week digitaal in. Hun input en de vele reacties die op het voorstel naar de raad zijn gestuurd, kunnen de fracties betrekken bij het debat dat de commissie Ruimte en Verkeer in een extra vergadering houdt op dinsdag 30 juni.

Commissie neemt de tijd voor mobiliteit

Constructief

In totaal debatteerden de leden van de commissie Ruimte en Verkeer dinsdag ruim drieënhalf uur over de plannen. Het was niet alleen één van de langste debatten ooit over één onderwerp in de raadszaal, maar volgens D66 ook één van de ‘meest constructieve’. Wethouder Martina Huijsmans lichtte de procedure rond het mobiliteitsplan toe: het concept wordt ter inzage gelegd, zodat de stad erop kan reageren. Ze zei alle aandachtspunten, opmerkingen en ideeën uit de commissie ook mee te nemen in de verdere uitwerking van het plan dat eind dit jaar aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.
Op de website van de gemeenteraad vindt u een uitvoerig verslag van deze vergadering.

Vanavond: economie, financiën en bestuur

Vanavond (18 juni) vergadert de commissie Economie, Financiën en Bestuur, vanaf 20.00 uur. Kijk voor de agenda(stukken) op de website van de gemeenteraad. Via de webcast op deze site kunt u deze vergadering ook live volgen.
Terug
donderdag 18 juni 2020 18:14:25 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob