Laatste Nieuws

Middeldure huur in Nieuw Delft

 

Coöperatie ‘33Bovengronds’ en de gemeente Delft ondertekenden vorige week de ontwikkelingsovereenkomst voor de eerste wooncoöperatie in Delft.

Eric Amory en René Schalk (Coöperatie middeldure huurwoningen 33Bovengronds in oprichting) en wethouder Karin Schrederhof van de gemeente Delft hebben donderdag 11 juni een ontwikkelingsovereenkomst getekend voor de eerste wooncoöperatie in (Nieuw) Delft. Een stap dichter bij een nieuwe woonvorm voor de middeninkomens. In deze fase werkt de coöperatie de plannen verder uit naar een voorlopig ontwerp.   

Middeldure huur in Nieuw Delft

Middeldure huur

De (toekomstige) leden van de ‘Coöperatie middeldure huurwoningen 33Bovengronds in oprichting’ wil 33 betaalbare huurappartementen ontwikkelen in het projectgebied Nieuw Delft. Om precies te zijn op veld 6 tussen de Nieuwe Gracht, het toekomstige Van Leeuwenhoekpark en de Ireneboulevard in. De coöperatie speelt met deze woningen in op de vraag van woningzoekenden met een inkomen van 1 tot 1,5 keer modaal.

Wal en schip

Wethouder Karin Schrederhof: “Nieuw Delft is hard op weg om een prachtig, nieuw stadsgebied in Delft te worden. Het college juicht het toe dat er geëxperimenteerd wordt met nieuwe woonvormen in dit gebied, zoals deze wooncoöperatie. Veel middeninkomens vallen tussen wal en schip. Hun inkomen is te laag voor een huurwoning in de vrije sector of het krijgen van een hypotheek. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is hun inkomen juist te hoog. Een hard uitgangspunt van deze wooncoöperatie is dat de huurprijs van de woningen net onder de 1.000 euro per maand (inclusief servicekosten) blijft.”

Inleg

Initiatiefnemer Eric Amory: “Een wooncoöperatie zoals deze kennen wij nog nauwelijks in Nederland. De woonvorm voorziet in betaalbaar woongenot voor de middeninkomensgroep tijdens ‘de levensduur van het complex’. En dit zonder winstoogmerk. Elk lid legt 50.000 euro in, hierover krijg je dividend. Verhuis je weer, dan krijg je die 50.000 euro terug.”

Samen verantwoordelijk

René Schalk, mede-initiatiefnemer: “Wat de leden bindt, is de wens samen een gebouw te ontwikkelen waarin zij zelf kunnen gaan wonen, waar ze eigenaar van worden en gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor zijn. Ook zorgen de leden straks met elkaar voor het beheer van het complex.”
Inmiddels is een intentieovereenkomst met een bank gesloten. De omgevingsvergunning kan eind dit jaar worden aangevraagd. Naar verwachting kan de bouw beginnen in het eerste kwartaal van 2021. 

Senioren

Het initiatief van de wooncoöperatie omvat het ontwerp, realisatie en bewoning van een complex met 33 flexibel te gebruiken 3-kamer appartementen. De aanpasbare appartementen en de aanwezigheid van een lift maakt het complex ook aantrekkelijk voor senioren. Een deel van de aspirant-leden bestaat hier dan ook uit. De appartementen krijgen een groene uitstraling en een gemeenschappelijke tuin met een duurzame energievoorziening. Er is bovendien ruimte voor een aantal (elektrische) deelauto’s achter het gebouw.

Aspirantleden gezocht

De wooncoöperatie is nog op zoek naar enkele  aspirant-leden die nauw betrokken willen zijn bij het verdere ontwerptraject en straks het beheer van het woongebouw. Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met René Schalk: tel. 06 – 5180 6206 of met een e-mail naar info@samenlevennederland.nl.

 

Op de foto: links wethouder Karin Schrederhof, rechts initiatiefnemer Eric Amory.
Terug
donderdag 18 juni 2020 18:21:43 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob