Laatste Nieuws

‘We moeten waakzaam blijven. Júist nu’

 

Nu de coronaregels meer en meer worden versoepeld, wordt het steeds belangrijker waakzaam te blijven, zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt. Ze blikt terug en ook voorzichtig vooruit op hoe de gemeente is omgegaan / omgaat met de coronamaatregelen.

“In maart kwam het dagelijkse leven tot stilstand. De stad ging voor een groot deel dicht. Wat konden we doen om te voorkomen dat oudere mensen die thuis moesten blijven, aan hun lot overgelaten zouden worden en vereenzamen? Hoe kregen we zo snel mogelijk de financiële ondersteuning naar onze ondernemers op gang, en wat konden we als gemeente zélf doen om hen financieel te ondersteunen? Hoe konden we als gemeente Delftenaren anderhalve meter in de openbare ruimte bieden? Dat was onze eerste zorg. In heel goed overleg met vele betrokkenen hebben we stap voor stap de maatregelen uitgerold. Die samenwerking was en is echt goud waard. Het is heel fijn dat we elkaar in Delft als het nodig is zo goed weten te vinden! En ondertussen werd er in het Reinier de Graaf Ziekenhuis hard gewerkt om de stroom coronapatiënten het hoofd te bieden.”

‘We moeten waakzaam blijven. Júist nu’

Passen en meten

“We moesten keuzes maken wat nog wel en niet toelaatbaar was in de stad. Met passen en meten hebben we ervoor gekozen de voedselkramen op onze weekmarkten te behouden. Onze handhavers kregen een andere rol in de stad: mensen wijzen op de anderhalve meter. Delftenaren overtuigen van de noodzaak daarvan. Om drukte in de hand te houden, hebben we de toegang naar de Delftse Hout teruggeschroefd. De winkeliers kwamen met een deurbeleid en voor horeca kwam de take away op gang. Scholen hebben forse inspanningen gepleegd om het onderwijs digitaal aan te bieden.”

Initiatieven

Van Bijsterveldt is blij en dankbaar met de inzet van velen in die eerste coronaweken. “Er werden veel offers gevraagd, en Delftenaren waren daar ook toe bereid. Sterker: ze kwamen met hartverwarmende initiatieven zoals huiswerkondersteuning via WhatsApp, vrijwilligers, onder wie ook veel studenten, die ouderen een hart onder de riem staken, ondernemers die ondernemers gingen helpen. We streden schouder aan schouder tegen het coronavirus.”

Groen licht

Daarna volgde een periode van voorzichtige versoepeling. Scholen konden weer (deels) open, onder voorwaarden konden sportclubs ook weer open. Van Bijsterveldt is lovend over de initiatieven uit de Delftse sportsector: “Premier Mark Rutte had die versoepeling nog maar net uitgesproken of de eerste sportclubs lieten al weten hoe ze aan die voorwaarden meenden te kunnen voldoen. En als ze daar inderdaad aan voldeden, gaven we ze graag groen licht.”

Veiligheid voorop

De volgende, flinke stap volgde op 1 juni: de horeca mocht de deuren weer openen, onder strikte voorwaarden. “Die stap hebben we kunnen zetten in overleg met een aantal partijen uit de stad als Horeca Delft en SCMD, Stichting Centrum Management Delft. Met elkaar hebben we een circulatieplan opgesteld om de anderhalve meter voor de bezoekersstromen in de binnenstad mogelijk te maken. Zo zijn er onder meer fietsparkeerplaatsen weggehaald op de stoep bij de Oude Langedijk, om bezoekers ruimte te bieden voor de anderhalve meter. We hebben horecagelegenheden de mogelijkheid gegeven hun terrassen uit te breiden of een terrasvergunning aan te vragen. Dat heeft in korte tijd geleid tot zo’n honderd nieuwe aanvragen. Die aanvragen hebben we op een prioriteringsvolgorde getoetst op veiligheid, bereikbaarheid en op verblijven. De veiligheid van onze inwoners en bezoekers staat voor ons uiteraard voorop. Gelukkig konden we veel ondernemers toestemming tot verruiming geven.”

Schouder aan schouder

Nu vindt de fase plaats waarin alles weer open en mogelijk is – maar wel op anderhalve meter. “Als ik nu terugblik op de afgelopen maanden, realiseer ik me dat geduld en flexibiliteit ons hier heeft gebracht. Daar ben ik iedereen die daaraan bijgedragen heeft, heel dankbaar voor! Maar ik kan niet genoeg benadrukken dat we er nog niet zijn. De maatregelen zijn versoepeld en dat is heel fijn, maar het virus is nog onder ons. We zullen de komende weken weer toeristen kunnen verwelkomen. Ook evenementen zijn onder voorwaarden weer mogelijk. Maar hoeveel bezoekers kan met name de binnenstad en een evenement aan, op anderhalve meter? We zullen waakzaam moeten blijven, júist nu. Velen hebben de harde consequenties ervaren van het virus, als ondernemer, als familielid of als werkende in de zorg. Aan hen zijn wij verplicht om ons bescheiden steentje bij te dragen door afstand te houden van elkaar, je handen regelmatig te wassen en thuis te blijven als je ziek bent. Laten we schouder aan schouder voorkomen dat er een nieuwe golf ontstaat!”


Burgemeester Van Bijsterveldt trapt met dit verhaal een serie van verhalen af van Delftenaren over hun ervaringen met corona. Kijk voor meer informatie over Delft en het coronavirus op de speciale coronapagina.
Terug
vrijdag 10 juli 2020 07:46:20 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob