Laatste Nieuws

Kabeldistrict start transformatie Schieoevers

 

Gemeente Delft, Amvest en Kondor Wessels Vastgoed hebben op vrijdag 10 juli een overeenkomst getekend voor het Kabeldistrict. Dit wordt een nieuwe Delftse stadswijk langs de Schie. Het is onderdeel van Schieoevers Noord. In het gebied zijn plannen voor circa 3.200 woningen en 1.250 extra arbeidsplaatsen. Het eerste bouwveld start naar verwachting in 2022.

Het Kabeldistrict wordt een levendige, productieve stadswijk. Werken, wonen, leren en maken komen er samen. Centraal staat de voormalige Nederlandse Kabel Fabriek. De fabriekshallen blijven voor een deel behouden. In één van de hallen komt op korte termijn het KD Lab: startende bedrijven maar ook ondernemingen die al langer bestaan, ontwikkelen en realiseren er hightech ideeën.

 

 

 

Kabeldistrict start transformatie Schieoevers

Koopwoningen, sociale huur, middensegment

In het toekomstige Kabeldistrict blijft ruimte voor kennisintensieve, creatieve en ambachtelijke bedrijven. Er komen ook koopwoningen, sociale huur en circa 1.500 huurwoningen in het middensegment. Deze huurwoningen worden ondergebracht bij beleggingsfondsen van Amvest. Ook is er aandacht voor slimme en duurzame mobiliteit. Doel is dat mensen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de wijk gaan.

Mijlpaal

“De ondertekening van deze overeenkomst is een belangrijke mijlpaal. Het is de start van een nieuw stukje duurzaam Delft. Het biedt een uitgelezen kans te groeien tot een nieuw stuk stad dat sociaal en cultureel divers is”, licht wethouder Stephan Brandligt toe. “Een stuk stad dat past in de ambitie van Delft om meer woonruimte te bieden in combinatie met meer banen. Hij vervolgt: “Ondanks dat de gemeente Delft nauwelijks of geen grondeigendom heeft in het gebied zijn wij toch in staat gebleken om afspraken te maken. Deze liggen geheel in lijn met het kader zoals vastgesteld met het Ontwikkelplan Schieoevers Noord. Deze langdurige samenwerking komt terug in de gemaakte afspraken.”

Verbinden aan de stad

“Amvest en Kondor Wessels Vastgoed hebben samen de ambitie het Kabeldistrict te transformeren tot een plek waar iedereen zich thuis voelt. En met behoud van de historie van het gebied”, zegt Heleen Aarts van Amvest. “Momenteel werken wij aan een plan van aanpak om ook inwoners en ondernemers in Delft te betrekken bij de ontwikkeling. We verbinden ons voor tientallen jaren aan de stad. We staan voor het maken van een schakel tussen werken en wonen in de nieuwe wijk voor Delft.”

Bestemmingsplan Schieoevers Noord

De gemeente is begonnen met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan van Schieoevers Noord. Dit bestemmingsplan gaat over het hele transformatiegebied van Schieoevers Noord. Het Kabeldistrict is daar onderdeel van. De gemeente werkt daarom hiervoor ook samen met Kondor Wessels Vastgoed en Amvest en andere partijen in het gebied. De gemeente stelt het bestemmingsplan op volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Crisis- en Herstelwet. Het is de bedoeling om belanghebbenden na de zomer te informeren over het voortzetten van het participatietraject, de ontwikkelplannen en de planning rondom het bestemmingsplan.
Terug
vrijdag 17 juli 2020 06:47:31 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob