Laatste Nieuws

Wonen en werken in de regio

 

Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben een voorlopig woon-werkakkoord ondertekend. De afspraken moeten bijdragen aan extra woningen, extra banen én meer kwaliteit van de omgeving.

 

Er moeten meer woningen komen in de regio. Maar de ruimte in de steden is beperkt. Provincie en gemeenten willen de bestaande ruimte beter benutten voor woningbouw en werkgelegenheid. Tegelijkertijd moet er voldoende ruimte blijven voor passende bedrijvigheid.

Wonen en werken in de regio

Meer woningen

Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor woningbouw. Voor Delft heeft de provincie een aanvraag voor woningbouw in Schieoevers ondersteund. De provincie deed dat ook voor woningbouw op de Binckhorst in Den Haag. Voor de locatie Kesslerpark in de Rijswijkse Plaspoelpolder hebben de provincie, de metropoolregio (MRDH), Rijswijk, Den Haag en Shell afspraken gemaakt voor een campus. Daar komen wonen, leren en werken samen.

Langs de spoorlijn Leiden - Dordrecht

Delft, Den Haag en Rijswijk hebben verder afspraken gemaakt in het kader van het verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad. Deze dragen ook bij aan de bouw van woningen tot 2040. Dat kan onder andere door te bouwen langs en in de buurt van de spoorlijn Leiden-Dordrecht.

Transformatielocaties

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse zogenoemde transformatielocaties. Den Haag heeft plannen met de Binckhorst. Rijswijk werkt aan plannen voor de Plaspoelpolder, Delft aan de Schieoevers en Leidschendam-Voorburg aan Vliethaven en Klein Plaspoelpolder. Het zijn gebieden waar al heel lang bedrijvigheid met een hogere milieucategorie was gevestigd. Daarnaast zijn al deze terreinen toegankelijk via De Vliet en het Rijn-Schiekanaal. Tegenwoordig zit er minder zware industrie op deze terreinen. Maar de terreinen zijn nog steeds bestemd als vestigingsplek voor industrie en voor bedrijven die aan water zijn gebonden.

Behoefte aan werklocaties

Tegelijk met dit woon-werkakkoord wordt uitgezocht wat de behoefte aan bedrijven in de regio is. Bedrijven die in de hogere milieucategorie vallen, zijn hierin een belangrijk onderdeel. De vier betrokken gemeenten nemen deel aan dit onderzoek, naast een aantal andere partijen. De resultaten worden meegenomen in de uitwerking van het woon-werk-akkoord. De vier gemeenten en de provincie willen in het vierde kwartaal van dit jaar een definitief woon-werkakkoord tekenen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is van plan om dit verder uit te werken tot een actuele regionale visie op werklocaties.
Terug
vrijdag 2 april 2021 07:22:25 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob