Laatste Nieuws

Nationaal Groeifonds goed voor Delft

 

Een investering van € 646 miljoen en een reservering van € 3,5 miljard in tien projecten moet zorgen voor meer economische groei in Nederland. Het kabinet wil dit geld uit het Nationaal Groeifonds onder meer steken in de quantumtechnologie en in een viersporige treinverbinding tussen Delft en Schiedam. Wat betekenen deze plannen voor Delft?

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan de toekomstige economische groei. Eerder had de Economic Board Zuid-Holland het kabinet geadviseerd: Investeer in de kennis, kunde, verduurzaming en de bereikbaarheid daarvan in Zuid-Holland. Dit advies hebben 40 gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven uit Zuid-Holland aan het kabinet uitgebracht – de gezamenlijke Zuid-Hollandse Groeiagenda.

Nationaal Groeifonds goed voor Delft

Samenwerken loont

Burgemeester Marja van Bijsterveldt zit namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in het bestuurlijk kernteam Groeiagenda. “Ik ben heel blij met dit resultaat! Samenwerken loont, dat blijkt. Met de investeringen van het Nationaal Groeifonds versterken we Zuid-Holland. En als Zuid-Holland groeit, plukt heel Nederland daar de vruchten van.”

Quantum en bereikbaarheid

En Delft ook. Want met het Groeifonds investeert het Rijk in de bereikbaarheid van Delft, door het spoortraject tussen Delft en Schiedam viersporig te maken. Dit is onderdeel van de investering in een viersporige lijn tussen Leiden en Dordrecht. Ook investeert het Rijk in het versterken van de Nederlandse quantumsector.

Een boost

Het Rijk reserveert het meest voor een viersporige OV-lijn tussen Leiden en Dordrecht, € 1 miljard. Die vier sporen zijn meer dan welkom, stelt mobiliteitswethouder Martina Huijsmans. “We willen in Delft 15.000 woningen erbij. Hoe houd je Delft dan bereikbaar? Door de trein een boost te geven. En dat is precies waar die vier sporen voor gaan zorgen!”

Perspectief

Het kabinet investeert met het Groeifonds € 615 miljoen voor de ontwikkeling van quantumtechnologie. Delft is een wereldspeler als het gaat om quantum, met QuTech als epicentrum. Wat wil de QuantumDelta met de investering gaan doen? Concrete doelen zijn onder meer 100 nieuwe bedrijven, 2.000 wetenschappers die promoveren in de quantumtechnologie en 3 corporate labs in 2027.

House of Quantum

Ook komt er een ‘House of Quantum’ in Delft. Onderzoekers en ondernemers kunnen elkaar daar ontmoeten. “Dit is heel goed nieuws voor de bedrijvigheid van Delft”, zegt economiewethouder Bas Vollebregt. “Niet alleen voor de kennisbranche, maar veel breder. Want het betekent investeringen in meer banen, meer bezoekers en meer bedrijven – dus ook meer klanten voor de horeca en detailhandel. Het biedt perspectief!”

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.
Terug
vrijdag 16 april 2021 07:15:20 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob