Laatste Nieuws

Onderzoek groene campus Tanthof klaar

 

De gemeente Delft heeft aanvullend onderzoek laten doen of een groene campus in Tanthof met scholen, kinderboerderij/waterspeeltuin en kindertuin mogelijk is op de locatie van de kinderboerderij en kindertuinen. Onix NL heeft een ruimtelijke studie gemaakt, Antea een verkeerskundig onderzoek. Onix geeft aan dat er ruimtelijk mogelijkheden zijn om een groene campus te realiseren. Er zijn drie hoofdmodellen gemaakt, met daarbij nog een aantal varianten. De resultaten zijn afgelopen week gepresenteerd aan de verschillende werkgroepen. Hun reacties worden meegenomen in het advies aan het college van B&W. Er is dus nog geen collegebesluit genomen. Dat gebeurt naar verwachting in juni.

Onderzoek groene campus Tanthof klaar

Kansen

Wethouder Lennart Harpe heeft het onderzoek gelezen: “Onix heeft grondig onderzoek uitgevoerd. Ruimtelijk zijn er zeker kansen. De verschillende modellen geven een beeld van de mogelijkheden. Ik ben benieuwd wat belanghebbenden ervan vinden en zie uit naar hun reacties.”

Verkeer

Antea had al eerder de verkeerskundige aspecten in beeld gebracht voor het voorgaande onderzoek van Nohnik. Er zijn een aantal vragen gesteld over de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het parkeren. Antea heeft de verschillende modellen van Onix beoordeeld. De effecten daarvan staan in hun rapport. Verder is adviesbureau ABT gevraagd de modellen van Onix door te rekenen. Naast inpassing van het scholencomplex nemen zij ook de inrichtingskosten van het gebied mee.

Aan tafel

“Ik hoop van harte dat betrokken partijen met ons aan tafel gaan zodat we gezamenlijk kunnen kijken naar de kansen van een groene campus in Tanthof en gevolgen voor een toekomstbestendige inrichting en bedrijfsvoering van de kinderboerderij en kindertuinen”, aldus gebiedswethouder Karin Schrederhof.

Zorgvuldige afweging

De komende weken is er tijd om in gesprek te gaan met betrokkenen. Ook worden er reacties vanuit de werkgroepen opgehaald. Bij de gemeente Delft wordt gekeken naar de verschillende modellen vanuit verschillende disciplines (milieu, ecologie, cultuurhistorie, onderwijs, stedenbouw, verkeer en financiën). Ook neemt de gemeente de reacties van betrokkenen hierin mee. 

Besluit

Het college neemt op basis van de diverse studies, het ambtelijk advies, gesprekken en reacties van de scholen, de werkgroep bewoners, de kindertuinen en de kinderboerderij in juni een voorgenomen besluit. Dit voorgenomen besluit legt het college voor aan de gemeenteraad. Daarna volgt een definitief besluit.

Meer informatie

 
Terug
vrijdag 23 april 2021 05:58:26 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob