Laatste Nieuws

Uitbreiding koninklijke grafkelder

 

De koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft wordt uitgebreid. Dat is nodig omdat na de bijzettingen van Prins Claus (2002) en Prinses Juliana en Prins Bernhard (2004) de maximale capaciteit van de grafkelder bijna is bereikt. Daarom wordt de koninklijke grafkelder in de kerk groter gemaakt voor toekomstige bijzettingen. Binnenkort beginnen de werkzaamheden in de Nieuwe Kerk.

 

Op de plaats van de uitbreiding wordt eerst archeologisch onderzoek gedaan. In april start het inrichten van het terrein waar wordt gebouwd en doen de archeologen onderzoek. Tijdens de opgraving blijft de kerk toegankelijk voor kerkgangers en bezoekers. In de kerk komt informatie om publiek te informeren over de opgravingen. De opgraving door archeologen duurt waarschijnlijk minstens drie maanden.

Uitbreiding koninklijke grafkelder

Bouw uitbreiding grafkelder

De bouw van de grafkelder begint na het archeologisch onderzoek. De aard en omvang van de vondsten hebben invloed op de duur van de opgraving. Daardoor is nu nog niet te zeggen wanneer het hele project klaar is. Tijdens de opgraving en de bouw van de nieuwe grafkelder komt in de kerk een afscheiding rond de bouwplaats.

Naast de kerk

De bouwketen en het bouwmateriaal staan straks op het terrein naast de kerk aan de Oude Langendijk tot aan de gracht van het Vrouwenregt. Het terrein wordt met bouwhekken veilig afgescheiden van het openbaar gebied. De ruimte voor voetgangers en de straat blijven gewoon beschikbaar.

Op de hoogte

De gemeenteraad en omwonenden worden op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. De Rijksoverheid neemt het project voor haar rekening. De gemeente Delft draagt niet bij aan de kosten van dit project. Informatie over de grafkelder is beschikbaar via de website van het Koninklijk Huis.
Terug
vrijdag 23 april 2021 06:00:56 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob