Laatste Nieuws

Parkeren op campus wordt anders

 

De TU Delft heeft de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan het aan de openbaarheid onttrekken van parkeerplaatsen op de TU Delft Campus. Dit is een voorwaarde om op de campus parkeerregulering te kunnen invoeren. TU Delft wil op de campus meer groen, meer ruimte en een autoluw binnengebied. De verspreid op de campus liggende parkeerplaatsen wil de TU verplaatsen. Dat gebeurt naar zes locaties aan de randen van de campus. Zo ontstaat ruimte en een prettiger verblijfsklimaat waar de voetganger en fietser voorrang krijgen.

 

De TU Delft stelt voor om in totaal 2.515 parkeerplaatsen aan de openbaarheid te onttrekken. Een deel van deze parkeerplaatsen blijft behouden. Dit deel wordt onderdeel van de parkeerregulering zoals de parkeerterreinen bij de faculteit Bouwkunde en de Aula. 

Parkeren op campus wordt anders

De overige parkeerplaatsen worden verplaatst. Het totale aantal beschikbare parkeerplaatsen op de campus blijft daardoor gelijk. De parkeerplekken op de campus zijn beschikbaar voor medewerkers, studenten en bezoekers van TU Delft. Maar ook voor bedrijven en instellingen die op de campus zitten.  

Geen negatieve gevolgen

Het college van Delft wil medewerking verlenen aan het verzoek van de TU Delft. Maar alleen als dit niet leidt tot overlast in omliggende woon- en werkgebieden. In het kader van de parkeertransitie is in de Wippolder in februari al regulering ingevoerd. Het college verwacht daarom geen negatieve gevolgen. Deze wijken zijn al beschermd tegen parkeeroverlast.

Ontwerpbesluit

Op 20 april 2021 heeft het college daarom ingestemd met het ontwerpbesluit voor het per 1 september 2021 onttrekken aan de openbaarheid van parkeerplaatsen in het TU-gebied. De besluiten liggen vanaf 23 april 2021 op afspraak ter inzage bij de gemeente, Stationsplein 1.
U kunt binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit mondeling of schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken. U kunt dit kenbaar maken aan: Burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van ‘zienswijzen’.

Informatiebijeenkomst

De TU Delft organiseert in mei in samenwerking met de gemeente Delft een online informatiebijeenkomst over de plannen. Wilt u deze bijwonen? Stuur dan een e-mail aan mobility@tudelft.nl. Vermeld als onderwerp ‘Infobijeenkomst parkeerregulering’. Dan stuurt de TU Delft u een uitnodiging met de toegangslink zodra de datum bekend is.  
Terug
vrijdag 30 april 2021 07:27:34 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob