Laatste Nieuws

Opening nieuwe woonlocatie Prodeba voor jongeren en jongvolwassenen

 

Op maandag 5 juli  jl heeft Prodeba een  nieuwe woonlocatie in Delft geopend. Deze woonlocatie biedt woonruimte en begeleiding voor jongeren en jong volwassenen met een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme en ADHD). 

 

Ter ere van deze opening hebben Dhr Harpe (Wethouder gemeente Delft, portefeuille Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie) en mw Verburg (bestuurder Prodeba) een boom geplant in tuin , van dit prachtige huis. De boom staat symbool voor groei, ontwikkeling en bloei.

Opening nieuwe woonlocatie Prodeba voor jongeren en jongvolwassenen

Sinds januari jl is een beschermde  woonvorm voor jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) met GGZ problematiek (veelal autisme) gevestigd.  De afgelopen maanden heeft Prodeba de voorbereidingen getroffen om op dezelfde locatie een kleinschalig woonaanbod voor jongeren met autisme te realiseren.  De jongeren  kunnen tot hun 18e jaar op de groep wonen. Indien gewenst en mogelijk kunnen zij als zij 18 jaar worden doorstromen naar beschermd wonen gedeelte voor jongvolwassenen.  Op de locatie is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

 

Prodeba is er trots op de  bewoners welkom te mogen heten en ze op weg te helpen op deze prachtige locatie!

 

Voor meer informatie kunt u bellen naar  088- 120 33 00 of een e-mail  sturen naar zorgaanvraag@prodeba.nl


Terug
dinsdag 6 juli 2021 09:52:39 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob