Laatste Nieuws

Raad stelt begroting vast

 

De gemeenteraad van Delft heeft op donderdag 5 november met een ruime meerderheid de begroting 2022 – 2025 vastgesteld. Tijdens de voorgaande debatten in commissievergaderingen constateerden veel fracties al dat de Delftse begroting financieel in de knel zit. Er viel financieel gezien weinig te kiezen.

Amendementen en moties

De raad probeerde in de raadsvergadering van donderdag via 3 amendementen en 23 moties het beleid enigszins bij te sturen. Er werden 23 moties ingediend, waarvan er uiteindelijk 16 in stemming werden gebracht. 8 Moties haalden het niet, de andere 8 wel.

Raad stelt begroting vast

Uitgebreid verslag

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering op de website van de Delftse gemeenteraad.
Terug
vrijdag 12 november 2021 08:08:39 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob