Laatste Nieuws

Delftse aanpak corona onderzocht

 

In maart vorig jaar brak de coronapandemie uit. De gemeente heeft daar maatregelen tegen getroffen. Wat was de impact daarvan? Op zowel de lokale democratie als op de Delftse samenleving? De Rekenkamer Delft heeft dat onderzocht.

Het onderzoek gaat over de periode vanaf de start van de pandemie in maart 2020 tot de zomer van 2021. Ook besteedt de Rekenkamer aandacht aan de gevolgen op langere termijn van deze pandemie voor de stad.

Delftse aanpak corona onderzocht

Effecten beperken

Het democratisch besluitvormingsproces is gewoon doorgegaan. De rol van de raad was tijdelijk wel beperkter. Vanaf de zomer 2020 kwam de raad meer in positie. Zowel de burgemeester als het college van b&w hebben de raad volgens de Rekenkamer tijdig en volledig geïnformeerd. En de noodzakelijke besluiten genomen om de economische en maatschappelijke effecten van de crisis voor Delft te beperken. De financieel-economische impact van de pandemie is vooralsnog beperkt. Wel zijn er aanwijzingen dat er meer eenzame Delftenaren zijn. En dat er een scherpere tweedeling in de Delftse samenleving is gekomen.

Langere termijn

De pandemie is nog niet voorbij. Dat maakt het lastig om de effecten op langere termijn inzichtelijk te maken. De Delftse Rekenkamer beveelt het gemeentebestuur wel aan om hier aandacht voor te hebben. Vooral voor de (langere termijn) effecten op zwaarder getroffen sectoren zoals toerisme, cultuur en sport en de gevolgen van afnemende rijkssteun.


Het rapport is online beschikbaar. Ook heeft de Rekenkamer een flilmpje gemaakt. Daarin deelt de Rekenkamer de belangrijkste inzichten en vertellen Delftenaren hoe zij de crisis hebben beleefd.
Terug
vrijdag 19 november 2021 07:48:41 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob