Laatste Nieuws

Blijdschap om aanleg warmteleiding

 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie gaan investeren in de aanleg van de ondergrondse warmteleiding Warmtelinq. De leiding brengt restwarmte van de Rotterdamse haven naar verschillende gemeentes in de regio. De gemeentes in de regio, waaronder Delft, zijn blij met het besluit.

Ondergrondse leiding

WarmtelinQ is een ondergrondse leiding voor restwarmte. De leiding loopt vanaf de Rotterdamse haven via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk naar Den Haag. Het net heeft voldoende capaciteit om woningen, bedrijven en glastuinbouw langs het tracé aan te sluiten.

Blijdschap om aanleg warmteleiding

120.000 woningen

Het gaat om circa 120.000 woningen en andere gebouwen in de regio. Het warme water gaat vanuit de leiding naar lokale warmtenetten. Deze leveren de warmte vervolgens af bij woningen en bedrijven die in de buurt van de leiding liggen.

Forse besparing

Wethouder Stephan Brandligt van Delft vindt dat er een mijlpaal is bereikt: “WarmtelinQ is noodzakelijk. Het gebruik van restwarmte betekent een forse besparing van aardgas.” De corporaties in de gemeenten zijn eveneens blij met het besluit. Ze kunnen veel corporatiewoningen op deze manier verwarmen. Het is een van de meest betaalbare alternatieven voor corporaties.

 Terug
vrijdag 19 november 2021 08:01:42 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob