Laatste Nieuws

Samen werken aan structurele oplossing voor woonoverlast

 

De gemeente, TU Delft, politie en studentenhuisvester DUWO gaan sterker samenwerken om woonoverlast door studenten(panden) aan te pakken. Ook een aantal studentenverenigingen werkt hieraan mee. Een gezamenlijke Taskforce moet voor strengere handhaving zorgen – én voor bewustwording. Burgemeester Marja van Bijsterveldt over het hoe en waarom van deze versterkte aanpak.

Sinds de corona-uitbraak is het aantal meldingen van overlast bij de gemeente behoorlijk toegenomen. Zogeheten hotspots, studentenhuizen waar omwonenden veel en vaak overlast van ondervinden, worden gericht aangepakt.

Samen werken aan structurele oplossing voor woonoverlast

Samen

“Dat is echt nodig”, zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt. “Er zijn op dit moment te veel klachten over overlast. We zitten er het afgelopen jaar al meer dan ooit bovenop, onze mensen zijn heel actief aan de slag om problemen ter plekke zo goed mogelijk op te lossen, maar we zijn er nog niet. Daar zijn alle betrokkenen het over eens. Of we nu met de politie, met DUWO of met de TU spreken, iedereen onderschrijft de noodzaak om te werken aan een betere, structurele oplossing. Ook de meest betrokken studentenverenigingen zien dat in en dat is winst. Zij gaan optreden tegen overlast, door in gesprek te gaan met huizen die overlast veroorzaken. Daarnaast denken zij op dit moment  na over mogelijke passende  sancties voor als het echt uit de hand loopt. Het is heel belangrijk dat zij meedoen. Om een structurele oplossing te vinden, moeten alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en een plan maken. En dit plan ook gezamenlijk uitvoeren.”

Handhaven en bewust maken

De TU Delft, de politie, DUWO en de gemeente hebben gezamenlijk de Taskforce Woonoverlast opgericht. Deze taskforce gaat woonoverlast uit studentenwoningen bestrijden. Dat gaat de taskforce op twee manieren doen, legt Van Bijsterveldt uit. “Door waar nodig en mogelijk strenger te handhaven, maar ook door studenten meer bewust te maken van hun verantwoordelijkheid. Heb je er als overlastveroorzaker wel eens over nagedacht wat die herrie voor je buren betekent? Voor kleine kinderen die door het lawaai niet kunnen slapen? Of als de wekker ’s ochtends om zes uur weer afgaat, en je buren nauwelijks een oog dicht hebben kunnen doen? Terwijl jij je dan nog eens omdraait?” 

Aanscherpen

Gaat de gemeente over dit soort opvoedkundige aspecten? “Als het nodig is wel”, zegt Van Bijsterveldt. “En ook de TU Delft vindt dat zij daar een verantwoordelijkheid in heeft. Die neemt de TU Delft ook. Samen met de rector magnificus van de TU voer ik gesprekken met de meest betrokken verenigingen. Ook de politiechef van Delft is hierbij aanwezig. De betreffende verenigingen gaan aan de slag om samen met huisoudsten te zorgen voor huisregels om overlast te voorkomen. Ze werken ook aan een ‘gereedschapskist’ om beter in contact te komen met buren en goede afspraken met hen te maken. Hier geldt vaak: onbekend maakt onbemind.” Vanuit de TU Delft zijn bestuurlijk-juridische maatregelen in de maak. Die kunnen vooral voor studentenverenigingen gevolgen hebben. Als één van ‘hun’ panden te veel en te vaak overlast veroorzaakt, en zij onvoldoende actie daarop ondernemen, kunnen bijvoorbeeld de bestuursbeurzen van zo’n vereniging ingetrokken worden.
Daarnaast gaat DUWO de gesprekken met studentenhuizen die overlast veroorzaken aanscherpen. De verhuurder gaat intensiever handhaven. DUWO heeft daarvoor een beveiligingsbedrijf ingehuurd. Die kan als het moet direct optreden. De beveiligers trekken daarin samen op met de politie.

Melden is belangrijk

“Onze inspecteurs buitendienst gaan in op handhavingsverzoeken op plekken waar sprake is van bijvoorbeeld illegale verkamering ”, zegt Van Bijsterveldt. “Bij overlast is het belangrijk dit te melden. Alleen zo krijgen we beter zicht op situaties waar vaak overlast plaatsvindt en kunnen we daar met alle betrokken partijen aan de slag.”


De Taskforce Woonoverlast zal de raad in het eerste kwartaal van 2022 een voortgangsrapportage sturen over de aanpak.

Ervaart u woonoverlast? Meld het bij het Registratiepunt Woonoverlast.


Studenten als buur
Burgemeester Van Bijsterveldt woont zelf tussen de studenten met twee studentenhuizen als directe buren. Wat zijn haar eigen ervaringen met het leefgedrag van studenten? “Ik heb goed contact met de studenten. Soms veroorzaken ze wel eens overlast. Maar de betrokken studenten zijn goed aanspreekbaar hierop. We hebben diverse app-groepen in de buurt. Dan is het even appen: ‘Lieve mensen, kan het wat zachter?’ Ze reageren doorgaans snel – ‘Sorry, gaan we doen!’“


Studenten zijn betrokken
Studenten worden nauw betrokken bij de aanpak van overlast, zegt Martijn Oetelmans van studentenvereniging Virgiel. “Daarover zitten we regelmatig met de TU Delft, de politie en de burgemeester rond de tafel. Want de overlast neemt toe. Daar zijn meer oorzaken voor aan te wijzen. Eén: het aantal studenten in Delft neemt toe. Twee: vaak verhuizen studenten als ze aan hun master beginnen. Daarmee verdwijnt ook hun invloed, hun controlerende en corrigerende rol in studentenhuizen. En drie: corona. We hebben nu te maken met studenten die al anderhalf jaar op kamers zitten en voornamelijk online bij de TU of hogeschool betrokken zijn. Allemaal oorzaken voor de toegenomen overlast, maar dat moet natuurlijk wel stoppen. We moeten voorkomen dat normen en waarden verwateren. Ik zie een belangrijke rol voor studentenverenigingen weggelegd om te werken aan bewustwording bij studenten. Aan het besef dat eventuele herrie niet stopt bij de voordeur, maar dat het een impact kan hebben op de omgeving. Op de hele stad zelfs, als het gaat om beeldvorming. Geloof me, verreweg de meeste studenten willen een goede buur zijn." En de studenten die dat niet zijn? "Die helpen wij, alle studentenverenigingen, graag op weg om dat te worden. Vanuit VeRa, de koepel van studentenverenigingen, gaan we samen serieus werk maken van bewustwording onder studenten. Want die overlast moet stoppen.”
Volgende week zou de eerste - door de Delftse studentenverenigingen georganiseerde - Studentenburendag plaatsvinden. Dan zouden studenten hun buren uitnodigen voor ‘koek en zopie’. Vanwege de nieuwe Covid-maatregelen kan die niet doorgaan in deze vorm. “Maar sommige studenten bellen wel even bij de buren aan om op gepaste afstand een leuke attentie af te leveren”, zegt Oetelmans. “Dat doe je als goede buur.”
Terug
vrijdag 19 november 2021 08:12:45 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob