Laatste Nieuws

Renovatie voor Rietveld 49

 

Het gebouw aan het Rietveld 49 is aan renovatie toe. Het pand is nu in gebruik door het Delfts Toneel Gezelschap, Stichting Rietveld Theater en atelierhouders. Het college van b&w heeft het programma van eisen voor de verbouwing vastgesteld. Hierin staan de eisen en andere voorwaarden.

In het programma staat onder andere wat de eisen zijn voor de vaste inrichting van het gebouw. Denk daarbij aan vloeren, wandbekleding en toiletten. Er staat ook in welke maatregelen er moeten komen om geluidsoverlast tegen te gaan. Ook de wensen voor verduurzaming staan in het programma. Het gaat om een nieuwe klimaatinstallatie en isolatie van dak en gevel.

Renovatie voor Rietveld 49

Waarom verbouwen?

De gemeente renoveert het gebouw om het in goede staat te houden en te verduurzamen. Er zijn ook aanpassingen nodig om het Rietveld Theater toekomstbestendig te maken. Het Delfts Toneel Gezelschap verhuist in het gebouw naar een studio. Daardoor kan Stichting Rietveld Theater uitbreiden met het aantal stoelen, de programmering en de hoeveelheid voorstellingen. Het college van b&w wil met deze uitbreiding zorgen voor een rijker aanbod aan podiumkunsten in Delft.

Vervolg

Een aanbestedingsprocedure voor de selectie van een ontwerpende aannemer begint na akkoord van de raad. Deze aannemer maakt samen met de huurders het ontwerp. Het definitieve ontwerp is naar verwachting in het voorjaar van 2022 klaar. De verbouwing is dan volgens planning klaar in het najaar van 2022.


Het college van b&w heeft de raad afgelopen week het programma van eisen toegestuurd. Het wordt naar verwachting behandeld in de commissie Economie, Financiën en Bestuur en daarna in de gemeenteraad van 3 februari 2022.
Terug
vrijdag 26 november 2021 07:37:36 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob