Laatste Nieuws

Ontwikkelcentrum Digibende komt naar Delft Innovatief jeugdzorg - en onderwijsconcept opent vestiging

 

Na Kelpen-Oler, Amstelveen en Utrecht openen we vanaf mei 2022 onze vierde vestiging in Delft. Goed nieuws voor jongeren met interesse in ICT die onvoldoende aansluiting vinden in het onderwijs of vastlopen in hun stappen naar werk! Voor hen is er plek in ons ontwikkelcentrum waarin we met ketenpartners samenwerken om deze jongeren weer op de rit te krijgen. Onze vestiging Delft is tot stand gekomen in samenwerking met Samenwerkingsverband VO Delflanden en de gemeente Delft.

Ontwikkelcentrum Digibende komt naar Delft Innovatief jeugdzorg - en onderwijsconcept opent vestiging
Wat is Digibende?
Digibende is een uniek ontwikkelcentrum dat zich richt op jongeren van 12 tot 28 jaar die onvoldoende aansluiting vinden binnen het onderwijs of nog niet klaar zijn voor de stap naar werk. Ons centrum biedt een uitdagend aanbod gericht op ICT, technologie en creativiteit binnen de digitale wereld. Er wordt met de jongeren gewerkt aan zaken als Programmeren, Cybersecurity, Multimedia Vormgeving, Game Development, Virtual Reality, Robotica en Artificial Intelligence. Ook sport, voeding en leefstijl zijn belangrijke onderdelen van het aanbod. Daarnaast is er veel ruimte voor creativiteit.
Voor wie is Digibende? De jongeren bij Digibende kampen in veel gevallen met een gebrek aan aansluiting met onderwijs, (dreigend) schooluitval of moeite om de stap naar werk te maken. Digibende werkt met de jongeren aan een balans tussen Leren, Werken, Sport en Spel. Geen docenten, wel vakspecialisten die de jongeren meenemen in de wereld van ICT. Er wordt ingespeeld op talenten. Jongeren worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen binnen vakgebieden waar ze affiniteit mee hebben. Vaak is er bijvoorbeeld een geweldig talent op het vlak van ICT maar zorgen persoonlijke uitdagingen ervoor dat deelnemen aan school of een opleiding niet vanzelfsprekend is.
Het team van Digibende bestaat uit vakspecialisten, orthopedagogen en een sportcoach. Digibende is gespecialiseerd in factoren als autisme, hoogbegaafdheid, ad(h)d, onderpresteren, faalangst en leerstoornissen. Er wordt vanuit een persoonlijk ontwikkelplan gewerkt aan doelen en vaardigheden die horen bij zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zoals structuur, ritme, regelmaat en samenwerking. Maar ook plezier is erg belangrijk. Vaak leiden onzekerheid en negatieve ervaringen er toe dat plezier voor een jongere ver te zoeken is, terwijl dit juist tot de belangrijkste ingrediënten van succes behoort. De jongeren krijgen de gelegenheid zichzelf weer terug te vinden, waarna ze worden ondersteund om “de draad weer op te pakken”. Waar mogelijk 
wordt Digibende gecombineerd met deelname aan school of een opleiding. Dit kan door bijvoorbeeld één of twee dagen per week naar Digibende te gaan en de overige dagen naar school. Wanneer jongeren vertrouwen krijgen kunnen ze ook gemakkelijker omgaan met zaken die voor hen normaal gesproken oncomfortabel zijn. Soms blijkt het halen van een diploma bijvoorbeeld ineens toch mogelijk te zijn.
Wat heeft Filemon daar mee te maken?
Presentator Filemon Wesselink kwam in 2018 in contact met Fabian Leijten, die Digibende oprichtte vanuit een persoonlijk motivatie. Filemon was direct enthousiast toen hij bij Digibende langskwam en besloot meteen om zijn ervaring en expertise in te zetten voor de groei van Digibende. Hij vond het een prachtig concept dat voor alle jongeren in Nederland toegankelijk zou moeten zijn. Inmiddels werkt hij structureel voor Digibende en heeft geholpen met het realiseren van de locaties in Amstelveen en Utrecht. “Digibende werkt met jongeren vanuit hun eigen passie en interesses. Perfecte ingrediënten om beter in je vel te gaan zitten. Ik heb al zo vaak jongeren met een frons en omlaag hangende mondhoeken bij ons binnen zien komen. En als ik diezelfde jongere dan na een week weer tegenkwam, herkende ik ze nauwelijks. Een jongere die iets doet vanuit passie en talent en aansluiting vindt bij gelijkgestemden, gaat meteen rechter op lopen. Sommigen leven zich uit met hardcore programmeren, andere laten juist hun creativiteit de vrije loop.” Financiering en aanmelding Doordat Digibende met kleine groepjes werkt, is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor jongeren die binnen gemeente Delft wonen en/of naar school gaan, kan deelname aan Digibende na goedkeuring door de gemeente en het onderwijs worden bekostigd. Voor jongeren uit andere regio’s worden individuele afspraken over de bekostiging gemaakt. Aanmeldingen kunnen rechtstreeks worden gedaan bij Digibende, waarna een intakegesprek zal plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of Digibende een passende oplossing is. Intakegesprekken kunnen worden ingepland vanaf 10 januari via het contactformulier op www.digibende.nl.Terug
donderdag 20 januari 2022 07:30:04 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob