Laatste Nieuws

Vooruitzicht financiën in kaderbrief

 

Het college van B&W heeft de kaderbrief 2022 naar de gemeenteraad gestuurd. Met de kaderbrief 2022 geeft het college inzicht in de Delftse financiën voor 2022. De kaderbrief geeft daarnaast een beeld van de uitdagingen waar Delft zeker mee te maken krijgt. Samen met het coalitieakkoord vormt deze kaderbrief de basis voor de programmabegroting 2023-2026.

Grote opgaven

De collegeperiode van 2018-2022 kende grote opgaven, vooral door de coronacrisis en de zwakke financiële positie. Deze periode heeft veel flexibiliteit gevraagd van iedereen in de stad. Delft is gelukkig een stad met veerkrachtige mensen en bedrijven die elkaar willen steunen in tijden van nood. Dat is te zien bij bijvoorbeeld de enorme inzet voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Vooruitzicht financiën in kaderbrief

Resultaten

Ondanks de extra uitdagingen heeft de gemeente de afgelopen vier jaar ook goede resultaten kunnen bereiken. Het gaat om resultaten die Delft versterken en aantrekkelijker maken. De Agenda Delft 2040 is hiervoor de leidraad. Denk bijvoorbeeld aan de vaststelling van de Omgevingsvisie, de transformatie van Schieoevers Noord, de Regionale Energie Strategie Rotterdam – Den Haag, de woonagenda en het warmteplan.

Goede samenwerking

De goede resultaten zijn ook te danken aan goede samenwerking. Binnen het college, met de gemeenteraad en met partners in de stad en regio. Samen zetten ze zich in voor de goede groei van de stad. 

De kaderbrief 2022 staat op 14 juni op de agenda van de raadscommissie Algemeen.
Terug
vrijdag 27 mei 2022 07:43:33 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob