Laatste Nieuws

Coalitieakkoord voor 2022 – 2026

 

De fracties van STIP, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe coalitie voor Delft. De afspraken liggen vast in het coalitieakkoord voor 2022 – 2026: ‘Samen werken aan Delft’. Met trots presenteerden en ondertekenden de fracties het akkoord afgelopen woensdag. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders gaat vanaf juni de plannen uitvoeren.

Onderhandelingen

De fracties onderhandelden in de afgelopen weken over de keuzes die ze willen maken voor Delft. Dit gebeurde onder leiding van formateur Huri Sahin. De basis voor deze gesprekken was het advies van informateur Pieter Guldemond in april. 

Coalitieakkoord voor 2022 – 2026

Hij sprak alle fracties in de gemeenteraad. Guldemond noemde onder meer de energietransitie, wonen, gelijke kansen voor iedereen en de financiële positie van de gemeente belangrijke thema’s. Ook stuurden tientallen Delftenaren, organisaties en andere belanghebbenden suggesties en adviezen, na een oproep van de formateur. De fracties maakten ook van deze inbreng dankbaar gebruik.

Vijf thema’s

Het coalitieakkoord benoemt vijf thema’s waarop het nieuwe college in de komende jaren het verschil wil maken:

Delft kansrijk voor iedereen
Het college streeft naar een Delft dat kansen biedt aan iedereen. Samen met partners kan de gemeente hiervoor een goede basis leggen. Met scholing en opleiding, taalvaardigheid, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en hulp waar dat nodig is. Kinderen moeten volwaardig kunnen meedoen, ongeacht het inkomen van hun ouders.

Ruimte voor wonen
Delft moet een woningaanbod hebben dat betaalbaar is voor mensen met verschillende draagkracht. Per gebied stuurt het college op een goede balans tussen sociale huurwoningen en koopwoningen. In 2040 is een derde van de hele woningvoorraad in Delft sociale huur. Het college wil niet onder dit percentage komen. Een huurteam gaat huurders ondersteunen in het contact met verhuurders. Er moeten meer betaalbare woningen komen in het middensegment en extra groepswoningen voor studenten. Er komt een seniorenmakelaar die ouderen begeleidt als zij een andere woning zoeken.

Een gezonde en veilige stad
Het college gaat werken aan een gezonde leefomgeving in alle wijken waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bewoners moeten hier waardig ouder kunnen worden. Dat kan doordat ze mee kunnen blijven doen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Delft moet een veilige stad zijn. In geval van criminaliteit, ondermijning of huiselijk geweld moeten Delftenaren dit durven melden. En ze moeten de weg naar hulp kennen.

Een duurzame stad
Delft gaat meer werk maken van duurzaamheid. Om de stad prettig leefbaar te houden en energie en warmte duurzaam en betaalbaar te houden. Om de ambitie – Delft is in 2050 klimaatneutraal – te halen, wil het college de uitvoering versnellen. De uitdaging aan bouwende partijen is te komen tot ambitieuze plannen voor circulair en natuur-inclusief bouwen, aangepast aan klimaatverandering. Het college stimuleert duurzame mobiliteit: lopen, fietsen en openbaar vervoer en zet in op deelmobiliteit. Ruimte die vrijkomt, gebruikt de gemeente om de stad te vergroenen.

Economische kracht en een bruisende stad
Er moeten banen bij komen op elk niveau, met extra aandacht voor banen voor praktisch geschoolde mensen. Cultuur is een basisvoorziening, die het college op orde gaat brengen. De gemeente versterkt cultuur met extra budget om cultuur naar de wijken te brengen. De gemeente doet dat om bestaande partners niet om te laten vallen en om het aanbod te laten aansluiten bij de samenstelling van de bevolking.

Samen met de stad

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. De fracties willen de plannen verder uitwerken samen met de gemeenteraad en met de stad. Het college betrekt bewoners, organisaties en bedrijven. Bijvoorbeeld bij de energietransitie, het vergroenen van de stad en de woningopgave. Het college wil zichtbaar en benaderbaar zijn voor de Delftenaar.

Wethouders

De partijen dragen de volgende kandidaat-wethouders voor:

Kennismaking en installatie

De gemeenteraad heeft op dinsdag 7 juni een kennismakingsgesprek met de kandidaat-wethouders. Op woensdagavond 15 juni is het debat over het coalitieakkoord en de installatie van de nieuwe wethouders. Dit gebeurt tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad. Beide bijeenkomsten zijn openbaar en ook online te volgen, via de website van de gemeenteraad.


Op de foto vlnr: Bert van der Woerd, Joëlle Gooijer, Sivan Maruf, Martina Huijsmans, Ida de Boer, Maaike Zwart, Rinske Wessels, Karin Schrederhof, Frank van Vliet en Leon Hombergen.

 Terug
vrijdag 27 mei 2022 08:19:31 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob