Laatste Nieuws

MEER EENGEZINSWONINGEN

 

Meer eengezinswoningen in plaats van een flink aantal koopappartementen, dat is wat makelaars en ontwikkelaars aangeven dat nodig is in de Harnaschpolder.  

De huidige vraag uit de woningmarkt sluit niet meer aan bij wat in 2004 vastgelegd is in de kaders voor deze nieuwe wijk. Om de keuze voor het bouwen van meer eengezinswoningen mogelijk te maken vraagt het college de raad om de kaders uit 2004 aan te passen voor wat betreft de programmering.

MEER EENGEZINSWONINGEN

AFWIJKEN

Met de aanpassing van de kaders krijgt het college de mogelijkheid om af te wijken van het aantal geplande (koop)appartementen en in plaats daarvan eengezinswoningen te bouwen.
Terug
vrijdag 2 september 2016 10:03:13 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob