Laatste Nieuws

Werken aan riool

 

Op 12 september beginnen werkzaamheden aan het rioolgemaal Kruitmolenpad en het aanvoerend riool in de Prinses Beatrixlaan. Dit kan enige overlast betekenen. 

Het rioolgemaal aan het Kruitmolenpad en de aanvoerende leiding - het zogenoemde collecteursriool - zijn beide toe aan groot onderhoud. Ze zijn van groot belang voor het rioolsysteem van de gemeente Delft. Daarbij hebben ze een regionale functie: ook het rioolwater uit de gemeenten Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp wordt er door afgevoerd naar de zuivering.

Werken aan riool

Pompinstallaties

In opdracht van de gemeente Delft wordt het collecteursriool gerenoveerd en in opdracht van Delfluent Services wordt het rioolgemaal gerenoveerd dat het rioolwater naar de afvalwaterzuivering pompt. Om de werkzaamheden mogelijk te maken, zijn tijdelijke pompinstallaties nodig die de functie van het gemaal en het aanvoerend collecteursriool overnemen. De eerste installatie komt tussen de Prinses Beatrixlaan en de op- en afrit Westeinde. De tweede tussen de Prinses Beatrixlaan en De Kringloop, ter hoogte van de fietstunnel. Hiervoor wordt het fietspad aan de zuidzijde van de Prinses Beatrixlaan tijdelijk gestremd. De gemeente stelt een omleiding in.

Overlast

De gemeente en Delfluent services proberen overlast door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden zijn na de zomer gepland, omdat in een koelere periode de kans op geuroverlast kleiner is en er minder mensen buiten zitten. Ook rondom de installatie zelf worden maatregelen getroffen om geuroverlast en geluidshinder te minimaliseren:

Ondanks alle voorzorg- en beheersmaatregelen is enige geur- en geluidsoverlast niet uit te sluiten.

Planning 

De werkzaamheden beginnen op 12 september en duren tot eind januari 2017. In september beperken de werkzaamheden zich tot het opbouwen en testen van de tijdelijke pompinstallatie. In oktober begint de daadwerkelijk renovatie. 

Informatieavond

De gemeente overweegt, voorafgaand aan de werkzaamheden, samen met Delfluent Services BV een een informatiebijeenkomst te organiseren. Heeft u daar, als buurtbewoner of andere geïnteresseerde, belangstelling voor? Stuur dan een e-mail naar pcaesar@delft.nl. Heeft u geen behoefte aan een informatiebijeenkomst, dan hoeft u niets te doen.

Vragen kunt u nu al stellen via delft.nl - gebruik hiervoor het digitale contactformulier op www.delft.nl/contact. En op de website bereikbaardelft.nl vindt u actuele informatie over alle werkzaamheden in de gemeente. 
Terug
vrijdag 9 september 2016 09:42:33 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob