Laatste Nieuws

WETHOUDER ONDER VUUR

 

Diverse fracties hebben het wethouder Lennart Harpe zwaar aangerekend dat het college niks heeft gedaan met de aangenomen motie Vervoerplannen 2017 over buslijn 62. De SP overweegt een motie van wantrouwen. 

De SP vindt dat de wethouder moet opstappen als hij de motie die op 2 juni door een raadsmeerderheid werd aangenomen alsnog niet uitvoert. De motie droeg het college en de Delftse delegatie in grote lijnen op om bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hun teleurstelling te uiten over het voorgenomen besluit om buslijn 62 door Voorhof in te korten.

WETHOUDER ONDER VUUR

Eind juni reageerde het college in een brief aan de raad dat de discussie met de raad echter geen aanleiding gaf om haar eerdere standpunt over de vervoerplannen en specifiek lijn 62 te wijzigen. In de raadsvergadering op donderdag 29 september wordt verder gesproken over dit onderwerp.

SPOORZONE

Bij de bespreking van de voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft over het tweede kwartaal van dit jaar wezen verschillende fracties, waaronder D66, SP, GroenLinks, VVD, ChristenUnie en STIP op de noodzaak om de risico’s en beheersmaatregelen van het project beter inzichtelijk te maken. Een werkgroep uit de raad gaat daar mee aan de slag. Wethouder Harpe verwacht de raad eind 2017 een doorberekening van de reële risico’s te kunnen voorleggen.

STUDENT HOTEL

CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen hadden vragen over de voorgenomen bestemmingsplanwijziging voor het Student Hotel en de ontwikkelovereenkomst die gesloten wordt met de ontwikkelaar. Als het bestemmingsplan een regulier hotel toestaat, vreest het CDA niet alleen protest van bestaande hotels maar hebben andere partijen met betere plannen geen kans om die te realiseren. Wethouder Raimond de Prez legde uit dat aan het concept van het Student Hotel niks is gewijzigd; studenten vinden er tijdelijk onderdak. Als het bestemmingsplan niet wordt gewijzigd, vervalt de overeenkomst vertelde de wethouder en zullen andere partijen plannen kunnen indienen.

SINT SEBASTIAANSBRUG

De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente voor de reconstructie van de Sint Sebastiaansbrug werd op hoofdlijnen door de commissie positief ontvangen. De wensen en bedenkingen die de fracties lieten horen varieerden van ruimte voor creatieve ideeën bij de uitvoering van de reconstructie tot de bestuurlijke risico’s in kaart brengen en van de betrokkenheid van omwonenden tot de kleur van de brug. Alleen Onafhankelijk Delft liet weten tegen het voorontwerp van de brug te zijn.

GROENBLAUW

Bij de bespreking van het eindrapport van het project Groenblauw Delft Zuidoost kon wethouder Harpe verschillende fracties geruststellen dat het project niet ophoudt, maar in andere delen van de stad verder gaat; te beginnen in de Buitenhof en Voorhof. Het project leidde tot landelijke navolging en heeft in Delft Zuidoost gezorgd dat groene en blauwe kansen zijn vertaald naar klimaat- en toekomstbestendige ambities. 

 

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.
Terug
donderdag 22 september 2016 08:15:33 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob