Laatste Nieuws

IKC: één visie, één leiding, één team

 

Steeds vaker werken basisscholen, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang met elkaar samen. Een nieuwe – tot nu toe de meest vergaande vorm – is het IKC, het Integraal Kindcentrum. In Delft lopen twee pilots: IKC Max Havelaar en IKC De Eglantier Voorhof. 

Een IKC is gericht op een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dankzij de verdergaande samenwerking tussen peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse opvang, is er een minimum aan drempels in de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool en van basisschool naar opvang.

IKC: één visie, één leiding, één team

Daarin gaat een IKC nog een stap verder dan de brede school: naast een overkoepelende pedagogische visie is er namelijk ook nog sprake van één centrale aansturing en vormen docenten en pedagogisch medewerkers één team. “Daarmee is een IKC goed voor de kinderen, voor de ouders én voor de betrokken organisaties,” stelt Dick van Konijnenburg, directeur Max Havelaarschool. “Het past helemaal in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. De meeste van onze ouders werken allebei en hun kinderen gaan naar de buitenschoolse opvang. Wat is er mooier dan dat de organisaties rondom hun kind nauw samenwerken? Wanneer een leerling bijvoorbeeld van streek is in de klas, kan de juf of meester na de les gemakkelijk even met de naschoolse opvang overleggen. Die wisselwerking vind ik een enorm voordeel.”

Geen blauwdruk

In 2013 namen de Max Havelaarschool en basisschool De Eglantier Voorhof het initiatief om een IKC te vormen. Sindsdien faciliteert de gemeente beide pilots. Op basis van de ervaringen wordt nu gewerkt aan een zogeheten ‘routekaart’, waarmee navolgers in Delft hun voordeel kunnen doen. Want ook andere schoolbesturen in Delft denken na over – of geven al deels invulling aan – de IKC-gedachte. Een blauwdruk is er daarbij niet: elk IKC is maatwerk. Voor De Eglantier en Max Havelaar geldt dat beide hebben gekozen voor de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) als samenwerkingspartner. In Voorhof maakt peuterspeelzaal De Eglantier daarnaast deel uit van het IKC, de peuterspeelzaal van IKC Max Havelaar staat nog niet vast.

Champagne

Voor beide IKC’s officieel geopend worden, valt er nog wel wat te doen. Bij De Eglantier is de goede voortgang onlangs gevierd met een feestje, maar de echte start vindt plaats in 2017. “We werken wel al helemaal volgens de IKC-gedachte”, zegt Yvonne Den Haan, directeur van de tweetalige basisschool De Eglantier. “En vanaf mei 2017 kunnen we dat ook echt laten zien – dan wordt ons tweetalig kinderdagverblijf opgeleverd in ons nieuwe IKC-onderkomen. De peuters die daar komen, laten we op een aantal momenten op de dag spelenderwijs kennismaken met Engels.” Ze benadrukt dat het IKC zich niet alleen kenmerkt door één visie, één leiding en één team, maar ook door één ontwikkelingslijn. “We monitoren de ontwikkeling van ieder kind, via de observatie-tool KIJK. Die monitor dragen we over aan het voortgezet onderwijs. Het streven is de kinderen te blijven volgen tot ze een schooldiploma hebben gehaald. Daar drinken we dan een klein glaasje champagne op.”

Tomatenkas

Ook IKC Max Havelaar staat nog een verbouwing te wachten. In het pand naast de school op de Voorstraat neemt de opvang van SRK binnenkort zijn intrek. Via een glazen overkapping worden beide panden met elkaar verbonden. “Een perfecte plek om tomaten en sla te kweken,” lacht Van Konijnenburg. De opening van ‘zijn’ IKC is voorzien op 1 januari 2017. “Maar pas als de verbouwing helemaal klaar is, augustus 2017, kunnen we ons hele palet aanbieden.” 
Terug
vrijdag 23 september 2016 09:32:33 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob