Laatste Nieuws

ILLEGAAL GEBRUIK IN KAART

 

De gemeente gaat begin 2017 particulieren benaderen die zonder toestemming gemeentegrond in gebruik hebben. 

Over het algemeen gaat het om gemeentelijk groen, dat door bewoners bij hun tuin is getrokken. Vanaf het eerste kwartaal van 2017 gaat de gemeente bewoners benaderen. Gestart wordt in de wijk Tanthof. Daarna komen Buitenhof en Voorhof aan de beurt.

ILLEGAAL GEBRUIK IN KAART

VOORSTEL DOEN

Het gaat om 250 tot 500 adressen. Doel is om deze bewoners een voorstel te doen waardoor het onrechtmatige gebruik van de grond wordt beëindigd of omgezet in legaal gebruik. De gemeente heeft regels opgesteld om te kunnen bepalen wanneer het gebruik moet worden beëindigd en wanneer dit kan worden gelegaliseerd. Bewoners kunnen dan de grond kopen of huren.

IN KAART BRENGEN

Eerst wil de gemeente in kaart brengen welke stukjes gemeentegrond zonder toestemming in gebruik zijn. De gemeente zal mensen oproepen zich vrijwillig te melden. Ook zal de gemeente een inventarisatie uitvoeren op basis van kadastrale gegevens en luchtfoto’s.

WEL OF NIET OP DE HOOGTE

De gemeente gaat ervan uit dat particulieren over het algemeen weten of zij grond zonder toestemming in gebruik hebben. Maar het is ook mogelijk dat zij dit niet weten als dit bij woningverkoop niet duidelijk is gemeld.

VERJARING

De gemeente vindt het belangrijk om op te treden tegen het onrechtmatig gebruik van haar grond. Doet zij dit niet, dan is sprake van verjaring en kan de gemeente na verloop van tijd geen gebruik meer maken van haar recht om de grond terug te vorderen.

NIET EERLIJK

De gemeente zou dan geen grip meer hebben op dit grondbezit. Ook wil de gemeente af van rechtsongelijkheid. Het is niet eerlijk wanneer een ander zich meer rechten toe-eigent door zonder toestemming gemeentegrond in gebruik te nemen.
Terug
dinsdag 1 november 2016 08:41:28 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob