Laatste Nieuws

BETERE OPVANG

 

De gemeente Delft heeft met politie en GGZ-Delfland afspraken gemaakt over opvang en vervoer van verwarde personen die met de politie in aanraking komen.  

Is er sprake van verward gedrag zonder strafbare feiten, dan kiest Delft voor de opvang van GGZ-Delfland, niet voor de opvang op het hoofdbureau van politie in Den Haag.

GGZ-Delfland biedt een cliëntvriendelijke opvang voor deze doelgroep, er kan direct een opname of behandeling worden ingezet en er is directe aansluiting met de zorginstellingen in de regio. Daarbij zijn veel cliënten al bekend bij GGZ-Delfland. Met de politie zijn afspraken gemaakt over het vervoer naar de opvang van GGZ-Delfland.

BETERE OPVANG

VROEG SIGNALEREN

In de nota ‘Sluitende aanpak verwarde personen Delft’ staan ook afspraken over een persoonsgerichte aanpak wanneer sprake is van opeenstapeling van zorgen en afspraken over vroeg signaleren en creëren van opvang in de wijk. Met deze aanpak is Delft voorloper in Nederland.

TOENAME

Psychisch kwetsbare mensen wonen steeds vaker zelfstandig in plaats van binnen een instelling. De kans op verward gedrag, zonder dat dit bijtijds wordt gesignaleerd, neemt daarmee toe. 
Terug
woensdag 9 november 2016 10:19:10 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob